Για τη θεραπεία της δισκοπάθειας που επιφέρει αλλοιώσεις και πόνο στον μεσοσπονδύλιο δίσκο συχνά συνιστάται επέμβαση. Όλα τα συμβόλαια υγείας καλύπτουν ανάλογες επεμβάσεις με μια χρονική αναμονή με την προϋπόθεση πως ο ασφαλισμένος ήταν υγιής κατά την διάρκεια σύναψης της ασφάλισης ή αποδεδειγμένα δεν γνώριζε την ύπαρξη αυτού του ιατρικού προβλήματος.

Το χρονικό διάστημα αναμονής ποικίλει ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία και η αποζημίωση δίδεται σύμφωνα με τις παροχές και τους όρους του εκάστου συμβολαίου υγείας.

Για παράδειγμα η χρονική αναμονή αποζημίωσης για την Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου που συναντάται στα πιο διαδεδομένα προγράμματα υγείας των εταιρειών είναι από 3 έως και 36 μήνες. Σημειώνεται ακόμα πως σε ορισμένα προγράμματα συναντάται η ρητή διευκρίνηση πως υπάρχει χρονική αναμονή 12 μηνών για χειρουργικές επεμβάσεις για κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων και άλλα ορθοπεδικά προβλήματα ακόμα και αν η κάκωση προήλθε από ατύχημα.

Η ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις διαβαθμίζονται και αποζημιώνονται ανάλογα την σοβαρότητα τους σε μικρές, μεσαίες, μεγάλες, βαρείες, εξαιρετικά βαρείες, είτε απευθείας στα συνεργαζόμενα συμβεβλημένα νοσοκομεία με την κάθε ασφαλιστική εταιρεία είτε και απολογιστικά ανάλογα την περίπτωση, ενώ αναφέρονται ρητά εντός των όρων των συμβολαίων υγείας όλων των εταιρειών.

Σε περίπτωση που έπειτα από μια ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση συνιστώνται φυσικοθεραπείες έπειτα από την έξοδο του ασφαλισμένου από το νοσοκομείο, αποζημιώνονται έως ενός ποσού μέσα από την παροχή αποκατάστασης και αποθεραπείας που προβλέπεται στο συμβόλαιο υγείας. Σημειώνεται πως οι φυσικοθεραπείες όταν απαιτούνται κατά την διάρκεια της νοσηλείας ενός ασφαλισμένου και συνίστανται για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση μετεγχειρητικών προβλημάτων συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες νοσηλείας και αποζημιώνονται από όλα τα συμβόλαια υγείας.

Αρκετές είναι όμως και οι περιπτώσεις Δισκοπάθειας ή άλλων ορθοπεδικών παθήσεων που αποφεύγεται η χειρουργική επέμβαση και συνίσταται συντηρητική θεραπεία με ανάπαυση, φαρμακευτική αγωγή και φυσικοθεραπείες. Σε αυτή την περίπτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή του ασφαλιστικού συμβούλου να ενημερώσει και να καθοδηγήσει εάν η παροχή φυσικοθεραπειών περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα υγείας που έχει επιλεχθεί και πως θα εξυπηρετηθεί ο ασφαλισμένος.

Πάντως στο ερωτηματολόγιο πριν από τη σύναψη του συμβολαίου πάντα περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικές με την σπονδυλική στήλη. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προς ασφάλιση έχει διαγνωσθεί με δισκοπάθεια ή υποφέρει από συμπτώματα κτλ. οφείλει να το πει στον ασφαλιστικό σύμβουλο για να αξιολογηθεί από την εταιρεία.

Αντιθέτως η απόκρυψη στοιχείων κατά την έναρξη ασφάλισης, σε μια ιατρική περίπτωση ενδέχεται να επιφέρει άρνηση της εκάστου εταιρείας να αποζημιώσει ή και πρόθεση να διακόψει το συμβόλαιο ή τις παροχές σχετικές με ορθοπεδικές παθήσεις.