Πολλές φορές οι πολίτες όταν λήγει το συμβόλαιο υγείας τους δεν το ανανεώνουν και αποφασίζουν να αλλάξουν εταιρία.  Οι λόγοι που τους ωθούν να αλλάξουν την ασφάλεια υγείας τους, όπως επισημαίνουν έμπειροι ασφαλιστές, είναι συνήθως τρεις:

– Η αύξηση ασφαλίστρων είναι ένας παράγοντας που δυσκολεύει αρκετούς πολίτες να υποστηρίξουν οικονομικά τα ασφαλιστήρια υγείας τους.

-Η άρνηση κάλυψης σε περιστατικό υγείας από μέρους της ασφαλιστικής σε περίπτωση αίτησης αποζημίωσης. Η δυσαρέσκεια του πελάτη συνήθως οφείλεται σε παρεξήγηση για την οποία ευθύνεται τόσο ο ασφαλιστικός σύμβουλος που δεν εξήγησε με απλά λόγια τους περιορισμούς όσο και ο ασφαλισμένος ο οποίος δε διάβασε προσεκτικά τους όρους του συμβολαίου.

-Η μη ανταπόκριση από μέρους του ασφαλιστικού συμβούλου ή και της ασφαλιστικής εταιρείας στις υπηρεσίες υποστήριξης με τρόπο ξεκάθαρο και βοηθητικό.

Για να μη χάσουμε όμως με την αλλαγή προγράμματος πολλά από τα δικαιώματά μας, πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

Τι γίνεται αν κατά τη διάρκεια του παλαιού συμβολαίου ασφάλειας υγείας του, ο ασφαλισμένος απέκτησε μια σοβαρή ασθένεια;  Μας συμφέρει να αλλάξουμε εταιρία;

Ίσως να είναι προτιμότερο να διατηρήσουμε την υπάρχουσα ασφάλιση υγείας στην εταιρεία που είμαστε ασφαλισμένοι ήδη για να μην εξαιρεθούμε από τις καλύψεις. Εδώ να σημειώσουμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν λύσεις τροποποιήσεων που μπορούν να εξεταστούν από έμπειρους και εξειδικευμένους ασφαλιστές υγείας (και στο κομμάτι το υποστηρικτικό αλλά και με πιθανές τροποποιήσεις καλύψεων, απαλλαγών, συνδυαστικών προτάσεων, κ.α.).

Κατά δεύτερο λόγο, αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν αυτό το νέο πρόγραμμα υγείας που προτείνεται ως “σωτήριο” ανήκει στην ίδια κατηγορία καλύψεων με το παλιό νοσοκομειακό μας πρόγραμμα, π.χ. όταν το πρόγραμμά μας καλύπτει νοσηλείες σε όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα και προτείνεται ένα νέο πρόγραμμα που έχει μία ή τρεις συνεργασίες  αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αυτό είναι κάτι το πολύ διαφορετικό.