Ο διαβήτης αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την καρδιά των γυναικών παρά των ανδρών, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο Diabetologia.

Συγκεκριμένα, ο διαβήτης σχετίζεται με 47% επιπλέον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες, ενώ ο διαβήτης τύπου 2 με 9% επιπλέον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας για τις γυναίκες έναντι των ανδρών.

Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι ο διαβήτης και η καρδιακή ανεπάρκεια είναι δύο παθήσεις που συχνά συνυπάρχουν. Ο διαβήτης όχι μόνο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας αλλά και με αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι η δεύτερη συχνότερη αρχική έκφανση καρδιαγγειακής νοσηρότητας στα άτομα με διαβήτη τύπου 2, συχνότερη μάλιστα από το έμφραγμα ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς την καρδιαγγειακή νοσηρότητα που σχετίζεται με τον διαβήτη. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο διαβήτης αυξάνει περισσότερο τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και μη καρδιαγγειακών επιπλοκών, περιλαμβανομένης της άνοιας και του καρκίνου, στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες.

Στην παρούσα μελέτη ο Δρ. Toshiaki Ohkuma από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας George του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία και η Δρ. Sanne Peters από το ίδιο ινστιτούτο αλλά του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, μελέτησαν τις πιθανές διαφορές βάσει φύλου ως προς τον επιπλέον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας που σχετίζεται με τον διαβήτη.

Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθησαν μελέτες που είχαν καταχωριστεί στη βάση PubMed και περιείχαν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας λόγω διαβήτη και στα δύο φύλα, αποκλείοντας άτομα με υποκείμενες παθήσεις. Από τις 5.991 μελέτες που εντοπίστηκαν αρχικά, 14 τελικά είχαν αξιοποιήσιμα στοιχεία για τις διαφορές βάσει φύλου. Δύο είχαν στοιχεία για τον διαβήτη τύπου 1, που αναλογούσαν σε 3.284.123 άτομα και 95.129 επεισόδια. Τα στοιχεία για τον διαβήτη τύπου 2 προήλθαν από 13 μελέτες, 11.925.128 άτομα και 249.560 περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας.

Ο διαβήτης τύπου 1 σχετίστηκε με 5,15 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας στις γυναίκες και 3,47 φορές στους άνδρες, δηλαδή 47% επιπλέον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες. Ο διαβήτης τύπου 2 σχετίζεται με 1,95 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας στις γυναίκες και 1,74 μεγαλύτερο κίνδυνο στους άνδρες, δηλαδή 9% επιπλέον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες.

Μια πιθανή εξήγηση για τον μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με διαβήτη, είναι ότι ο διαβήτης γενικά αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων στις γυναίκες εν αντιθέσει με τους άνδρες. Επίσης, το φύλο στην διαχείριση του διαβήτη μπορεί να παίζει ρόλο καθώς διαχρονικά οι γυναίκες δεν έχουν καλό έλεγχο του σακχάρου τους. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι υπο-θεραπεία των γυναικών με διαβήτη να συντελεί στην εκδήλωση διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας, ενώ δεν αποκλείεται οι γυναίκες να είναι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε κατάσταση προ-διαβήτη, συγκριτικά με τους άνδρες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό το διάστημα μπορεί να φτάνει και τα δύο χρόνια στις γυναίκες αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής δυσλειτουργίας. Τέλος, άλλοι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι συχνότεροι στις γυναίκες με διαβήτη, συγκριτικά με τους άνδρες.