Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για το άνοιγμα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, με τους αρμόδιους να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ασφυκτικές και στενές προθεσμίες της ΕΕ.

Εάν η ΜΕΘ δεν λειτουργήσει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019, τότε η ΕΕ θα ζητήσει επιστροφή των κονδυλίων που έχει δώσει, για ένα έργο που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια.

Με βάση το imerazante.gr, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου καλείται να συμμορφωθεί και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, που ζητά την επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών για το κλείσιμο των ανοικτών εκκρεμοτήτων που υπάρχουν, στο πλαίσιο του κλεισίματος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των ημιτελών έργων.

Η προθεσμία που είχε πάρει το νοσοκομείο πριν μερικά χρόνια, ως ημιτελές έργο, εκπνέεικαι η Διοίκηση θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε πλήρη λειτουργία. Η πιστοποίηση θα γίνει από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι του Υπουργείου Υγείας.

Τα έργα θα πρέπει να είναι λειτουργικά έως τις 15 Μαρτίου 2019, ενώ στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερωθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019 τα αρμόδια όργανα τις ΕΕ.

Αν το έργο δεν ολοκληρωθεί, θα πρέπει να επιστραφεί όλο το ποσό.

Την ίδια ώρα, εάν οι διαδικασίες δεν ολοκληρωθούν, το έργο θα χαρακτηριστεί χαρακτηριστεί μη λειτουργικό στο σύνολό του και η χώρα θα κληθεί να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συνολικό ποσό της ενωσιακής στήριξης που έχει λάβει. Οι μέχρι σήμερα οι καταχωρηθείσες δαπάνες του έργου ξεπερνούν τα 15 εκατ. € και ξεπερνούν συνολικά τα 20 € από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ως εκ τούτου, η Διοίκηση προχώρησε σε σειρά διαδικασιών, ενώ εξουσιοδότησε τη Διοικήτρια να προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων μέχρι το πέρας των διαδικασιών, εγκρίνοντας παράλληλα τις πιστώσεις που χρειάζεται.

Ωστόσο, ακόμη κι αν το τεχνικό σκέλος του έργου ολοκληρωθεί, η ΜΕΘ δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να λειτουργήσει, λόγω της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου.

Ωστόσο, η λειτουργία της ΜΕΘ είναι επιτακτική, καθώς η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών γίνεται είτε με διακομιδή με στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ πρόσφατα, τρία άτομα κατέληξαν, περιμένοντας στην αναμονή να βρεθεί κρεβάτι σε κάποια Μονάδα της χώρας.