homescreen

Metropolitan Hospital: Πρωτοποριακές e-TEP ρομποτικές επεμβάσεις κήλης με το σύστημα Da Vinci

Metropolitan Hospital: Πρωτοποριακές e-TEP ρομποτικές επεμβάσεις κήλης με το σύστημα Da Vinci


ygeiamou.gr team

Στο Metropolitan Hospital, το Νο 1 ρομποτικό κέντρο της Ελλάδας πραγmατοποιούνται αποκλειστικά οι πρωτοποριακές e-TEP ρομποτικές επεμβάσεις κήλης με το σύστημα Da Vinci

* Γράφει ο Διαμαντής Ε. Θωμάς, M.D. Ph.D. F.A.C.S., Ειδικός στη Λαπαροσκοπική Ρομποτική Ογκολογική Χειρουργική, Διευθυντής Γενικός Χειρουργός στο Metropolitan Hospital

Ο κ. Διαμαντής Ε. Θωμάς

Η πρώτη e-TEP ρομποτική επέμβαση κήλης έγινε στο Metropolitan Hospital και το ημερολόγιο έλεγε 20 Δεκεμβρίου 2017. Έκτοτε οι επεμβάσεις πολλαπλασιάστηκαν, με σταθερή επιτυχία.

Εξωπεριτοναϊκή ρομποτική αποκατάσταση κήλης

Τα τελευταία 10 χρόνια, η ρομποτική επέμβαση αποκατάστασης κηλών κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Με τη χρήση ρομπότ η αποκατάσταση της κήλης γίνεται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα για τον πάσχοντα που, έτσι, έχει όλα τα πλεονεκτήματα της ατραυματικής ενδοσκοπικής χειρουργικής και εμφανίζει μηδαμινά ποσοστά υποτροπής (1%).

Το πρωτοποριακό είναι ότι όλη η επέμβαση γίνεται εξωπεριτοναϊκά ( e-TEP) χωρίς τομές ανατομικών δομών και χρήση πλέγματος μεγαλύτερου σε μέγεθος από ότι σε άλλες επεμβάσεις, η τοποθέτηση γίνεται σε ανατομική θέση κάτω από τον ορθό κοιλιακό και πάνω από τη θήκη του, δηλαδή έξω από την κοιλία χωρίς επαφή με τα σπλάχνα, επομένως χωρίς συμφύσεις. Είναι ένα χειρουργείο εντελώς αναίμακτο και ανώδυνο και όσον αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα έχουμε μόνο τρεις τομές του 1cm στις οποίες γίνεται πλαστική συρραφή με άριστα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το χειρουργείο της κήλης αποτελεί μια από τις πιο συχνές εγχειρήσεις στη γενική χειρουργική.

Η κλασική μέθοδος

Οι χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, γίνονταν με τον κλασικό τρόπο της ανοιχτής χειρουργικής. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, η τομή επεκτείνεται από το δέρμα, στο υποδόριο λίπος και τις μυϊκές περιτονίες προκειμένου ο χειρουργός να φθάσει στο επίπεδο της βλάβης. Για την αποκατάσταση της βλάβης, χρησιμοποιούνται είτε μόνον ράμματα είτε ένα κομμάτι χειρουργικού πλέγματος. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, η χρήση μόνο ραμμάτων εμφανίζει πιθανότητες υποτροπής της τάξης του 10% , ενώ

στην τεχνική της χρήσης πλέγματος, οι πιθανότητες υποτροπής κινούνται στα επίπεδα του 1%. Για αυτό και τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχει επικρατήσει η χρήση πλέγματος, καθώς με το πλέγμα δεν έχουμε τάση στους ιστούς και καλύπτεται το κενό που επέτρεψε στη κήλη να εμφανισθεί.

Το σύστημα da Vinci

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή του ρομποτικού συστήματος da Vinci στην αποκατάσταση της κοιλιοκήλης, της ομφαλοκήλης, της ΜΤΧ κοιλιοκήλης και της βουβωνοκήλης με την εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση ( e- TEP), κατά την οποία όλο το χειρουργείο γίνεται ρομποτικά χωρίς να εισέλθουν τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Metropolitan Hospital από τον γράφοντα με απόλυτη επιτυχία. Αυτή και όλες οι παρόμοιες επεμβάσεις γίνονται συνήθως με γενική αναισθησία και διαρκούν μία ώρα το πολύ. Η επέμβαση με τη βοήθεια του συστήματος da Vinci επιτρέπει στον ασθενή να αναρρώσει πιο γρήγορα και να έχει μικρότερη μετεγχειρητική ταλαιπωρία. Μία με δύο ημέρες από την επέμβαση αισθάνεται και είναι απολύτως υγιής, απαλλαγμένος από τις ενοχλήσεις του και επιστρέφει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες, ενώ με την πάροδο των εβδομάδων, όλα τα σημάδια της επέμβασης εξαφανίζονται πλήρως διασφαλίζοντας έτσι ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η χειρουργική αυτή τεχνική συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της εξωπεριτοναϊκής προσπέλασης και τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής.

Πλεονεκτήματα της e-TEP ρομποτικής επεμβάσης κήλης με το σύστημα da Vinci

Η εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση συμβάλλει στο να αποφύγουμε τραυματισμό των σπλάχνων, στην τοποθέτηση του πλέγματος στην καλύτερη ανατομική θέση, στην αποφυγή δημιουργίας υγρώματος, στην αποφυγή διαπύησης του πλέγματος, στην αποφυγή συμφύσεων μεταξύ πλέγματος και εντέρου.

Επιπλέον:

  • προσφέρει στον χειρουργό τρισδιάστατη (3D) εικόνα με πολύ μεγάλη μεγέθυνση (δίνει την αίσθηση στον επεμβαίνοντα ότι βρίσκεται εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας),
  • προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στις λεπτές χειρουργικές κινήσεις, καθώς το σύστημα διαθέτει διορθωτικό φίλτρο για απόσβεση ενδεχόμενου τρόμου (τρέμουλο) των χεριών του χειρουργού,
  • προσφέρει στον χειρουργό τη δυνατότητα να πραγματοποιεί δύσκολους χειρισμούς με μεγαλύτερη άνεση, καθώς τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία πραγματοποιούν όλες τις κινήσεις που πραγματοποιεί το ανθρώπινο χέρι και με περιστροφή 360˚ στο χειρουργικό πεδίο,
  • προσφέρει τη δυνατότητα προσχεδιασμού του χειρουργείου στον Η/Υ, με χρήση εικόνων των οργάνων από προηγηθείσες εξετάσεις αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας, που ο χειρουργός μπορεί να ανακαλέσει στην οθόνη του στη διάρκεια της χειρουργικής επεμβάσεως (Intraoperational Navigation).

Στον ασθενή προσφέρει αναίμακτο χειρουργείο, ταχύτερη ανάρρωση, μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα λόγω του μικρού μεγέθους των τομών.

Ποιες κήλες μπορούν να αντιμετωπιστούν ρομποτικά

Όλες οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος μπορούν να αντιμετωπιστούν ρομποτικά (δηλαδή οι εξωτερικές κήλες) όπως οι βουβωνοκήλες, οι ομφαλοκήλες, οι μηροκήλες, οι μετεγχειρητικές κήλες, οι κήλες λευκής γραμμής ή επιγαστρικές κήλες, το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών που παρουσιάζουν οι αθλητές, ακόμα και πιο σπάνιες κήλες, όπως η σπιγγέλιος κήλη, η littre και άλλες. Ρομποτικά επίσης μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι εσωτερικές κήλες (διαφραγματοκήλες).

Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα, στο ίδιο υψηλό επίπεδο είναι άλλη μια σημαντική επιτυχία του Metropolitan Hospital.Απόρρητο Απόρρητο