Τον Σεπτέμβριο καθώς και στο τέλος του χρόνου αποφασίζουν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες την αναπροσαρμογή -επικαιροποίηση των ασφαλίστρων υγείας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αυτές τις ημέρες δέχθηκα πολλά τηλεφωνήματα από πρόσωπα του περιβάλλοντός μου για να διαμαρτυρηθούν ότι αιφνιδιάστηκαν από την αύξηση του ασφαλίστρου τους. Υπήρχαν όμως και αρκετοί ασφαλισμένοι που είδαν σταθερό το ύψος των ασφαλίστρων τους. Η αύξηση κυμάνθηκε από 5 έως 10% ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και 11%.

Με ποια κριτήρια αποφασίζεται  η αύξηση των ετησίων ασφαλίστρων

Οι εταιρίες λαμβάνουν υπόψη τον ετήσιο ιατρικό πληθωρισμό, την ηλικία του ασφαλισμένου, την εξέλιξη του τιμολογίου των νοσοκομείων και των ιατρικών πράξεων καθώς και το ανώτατο όριο αποζημίωσης που ορίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δηλαδή μεγαλύτερη αύξηση θα δει ο ασφαλισμένος που είναι ήδη στην ηλικία των 70 ετών από εκείνον που διανύει τη δεκαετία των 50 καθώς έχει στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να αρρωστήσει και να νοσηλευτεί. Επίσης η αναπροσαρμογή σχετίζεται με την αυξομείωση του ποσοστού της νοσηρότητας σε διάφορες κατηγορίες παθήσεων που επιδρούν αντίστοιχα στον αριθμό των ιατρικών πράξεων και των εξετάσεων.

Να σημειώσουμε ότι η αύξηση των ασφαλίστρων δεν επηρεάζεται από το πόσο συχνά κάνει χρήση των παροχών του ασφαλιστηρίου του ο ασφαλισμένος.

Επομένως το ποσοστό αύξησης των ασφαλίστρων είναι πολυπαραγοντικό και δύσκολο να προβλεφθεί.

Καλό είναι λοιπόν να ρωτήσει ο ασφαλισμένος πριν συνάψει ένα συμβόλαιο υγείας για την πολιτική αύξησης των ασφαλίστρων που ακολουθεί η συγκεκριμένη εταιρία. Πολύ πιθανόν όμως να μην πάρει ευθεία απάντηση. Ας ρωτήσει ωστόσο αν υπάρχουν έξτρα προϊόντα και παροχές με μικρό επασφάλιστρο που δεν επιτρέπουν στην εταιρία να αλλάξει προς το χειρότερο τους όρους του συμβολαίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ο ασφαλισμένος καλύπτεται κατά 100% αν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία ευρωπαϊκών χωρών, αυτή η παροχή να μην μειωθεί τον επόμενο χρόνο ή αν προσφέρει δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, την επόμενη χρονιά να μην περιοριστεί αυτή η παροχή.