homescreen

Διανομέας ασφάλισης: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνει;

Διανομέας ασφάλισης: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνει;


Αγγελική Βελεσιώτη

Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων εδραιώσει την παρουσία τους και στην ελληνική αγορά - Ποιος ο ρόλος τους και τι να προσέξετε ώστε να μην παραπλανηθείτε

Στενό… μαρκάρισμα από διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων και δη, από τα αποκαλούμενα και εναλλακτικά κανάλια πώλησης, όπως τα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικτυακές πλατφόρμες, δέχονται πολλοί καταναλωτές, με συνέπεια την δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετικές καταγγελίες ασφαλιστών της Θεσσαλονίκης, καθημερινά τα τραπεζικά ιδρύματα αξιοποιούν τη σχέση που έχουν με τους πελάτες (μπλοκ επιταγών, δανειακές υποχρεώσεις, ευνοϊκές απολαβές καταθέσεων) και τους πιέζουν για ασφαλιστική συνεργασία.

«Πολλά είναι τα παραδείγματα ιδιαίτερα δελεαστικών προσφορών από διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (τράπεζες, πλατφόρμες σύγκρισης τιμών), όπως η αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων του πελάτη ή η παροχή ασφαλιστηρίου υγείας τέκνου σε πολύ χαμηλή τιμή ή ακόμη και έκπτωσης σε  συνδρομητικά πακέτα τηλεόρασης, όπως και οι αναφορές για προχειρότητα, βιασύνη και εν γένει πλημμελή εκτέλεση της υποχρέωσης πληροφόρησης, με τους πελάτες να ενημερώνονται για ασφαλιστικά προϊόντα είτε τηλεφωνικά είτε ακόμη και στα γκισέ τραπεζών και εν κατακλείδι, να συνάπτουν ασφαλιστικές συμβάσεις χωρίς να έχουν επί της ουσίας ενημερωθεί επαρκώς για το είδος της ασφάλισης, την ασφαλιστική κάλυψη, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους», εξηγούν χαρακτηριστικά.

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες πρακτικές, ωστόσο, συνιστούν παραβίαση, τόσο κανόνων δεοντολογίας, όσο δε, περιπτωσιολογικά και παραβίαση της νομοθεσίας για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ακόμη δε, και της προστασίας του καταναλωτή.

Πιο αναλυτικά, ο διανομέας ασφάλισης απαγορεύεται να:

  • παρουσιάζει παραπλανητικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο και τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης,
  • υπόσχεται στον πελάτη καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθεί ή αποκρύπτει κινδύνους που φέρει ο πελάτης ή/και κόστος που τον επιβαρύνει,
  • δημιουργεί, αναπαράγει και διαδίδει δηλώσεις και φήμες που δεν στηρίζονται σε επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν στην οικονομική κατάσταση ή/και στην κατάρτιση και στην εν γένει ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους διανομείς ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
  • προσφέρει εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα, με στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου,
  • διαφημίζει εκπτώσεις, ωφελήματα ή και παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων,
  • διακρίνει μεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης,
  • παραποιεί, αλλοιώνει και με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνει στη μορφή ή στο περιεχόμενο εγγράφων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση, όπως αιτήσεων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρου,
  • εισπράττει ασφάλιστρο χωρίς να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης,
  • παραδίδει στον πελάτη μη γνήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τους ασφαλιστές, ειδικά τα τραπεζικά ιδρύματα δεν δικαιούνται να προωθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια, ως προϋπόθεση, ώστε να πραγματοποιήσει ο καταναλωτής κάποια άλλη αναγκαία τραπεζική συναλλαγή, ενώ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να απορρίπτουν τα ασφαλιστήρια που τους παραδίδονται για την σύναψη δανείων. «Εάν αυτό συμβαίνει, ο καταναλωτής πρέπει να ζητά έγγραφη αιτιολόγηση και να καταγγέλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κάθε αθέμιτη και πιεστική πρακτική που χρησιμοποιούν», προσθέτουν οι ίδιοι.

Διαβάστε επίσης

Αστική επαγγελματική ευθύνη: Τι είναι και σε ποιους είναι απαραίτητη;

Οικογενειακό πρόγραμμα υγείας: Πέντε σημεία – κλειδιά που πρέπει να προσέξετε

Νοσηλεία στο εξωτερικό: Το ποσοστό κάλυψης που μπορείτε να πετύχετεΑπόρρητο Απόρρητο