«Είναι λυπηρό να γνωρίζουμε ότι ο καταναλωτής που μπορει με ένα πάρα πολύ μικρό ασφάλιστρο που κατά μέσο όρο ξεκινά από ένα ευρώ να ασφαλίσει την περιουσία του, εντούτοις δεν το πράττει» τόνισε η κυρία Μαρία Δημητριάδη, πρόεδρος του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Αττικής (ΣΠΑΤΕ), στο πλαίσιο του 1st Property Insurance Conference 2020, υπενθυμίζοντας πως η ασφαλιστική αγορά ζητά να γίνει πράξη η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ασφάλιση περιουσίας, όπως, επίσης και την φοροαπαλλαγή ασφαλίστρων και την υποχρεωτική ασφάλιση κατοικίας έναντι πυρός και σεισμού. «Επίσημες καταγραφές της τελευταίας 15ετίας πανελλαδικά αναφέρουν 33 εξαιρετικά σφοδρές φυσικές καταστροφές λόγω σεισμών, δασικών πυρκαγιών και πρόσφατα μεσογειακού κυκλώνα που είχαν σαν αποτέλεσμα να δηλωθούν πάνω από 30.000 ζημιές σε ασφαλιστικές εταιρίες, με τα συνολικά ποσά αποζημιώσεων να ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ‘Ιανός’», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Δυστυχώς, όμως, πολύ μεγάλο ποσοστό της ιδιοκτησίας και των επιχειρήσεων παραμένει ανασφάλιστο. Μόνο ένα στα έξι σπίτια είναι ασφαλισμένο και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποχρεωτική ασφάλιση λόγω λήψης στεγαστικού δανείου και περίπου τρεις στις πέντε επιχειρήσεις λόγω δανειακής υποχρέωσης».

«Πέραν των φυσικών φαινομένων ο κλάδος της περιουσίας συμπεριλαμβάνει δεκάδες άλλες καλύψεις που παρέχουν μία ‘ομπρέλα’ προστασίας, σε επιχειρήσεις – μικρές και μεγάλες – αλλά και στους ιδιώτες. Με αυτά τα δεδομένα η ευθύνη της πολιτείας αφενός, για την προβολή και ενίσχυση της έννοιας και της αξίας της ασφάλισης της περιουσίας των πολιτών είναι μεγάλη και αφετέρου, επίσης, μεγάλη είναι η μέχρι τώρα αδράνειά της στο να προσφέρει – έγκαιρα τουλάχιστον – εκείνα τα κίνητρα που θα διευκόλυναν τους πολίτες σε αυτή τους την απόφαση», σχολίασε από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ), κ. Τάκης Μιχαλόπουλος.

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η βασικότερη (και παλαιότερη) μορφή της ασφάλισης περιουσίας αποτελεί η ασφάλιση πυρός, η οποία προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη της περιουσίας σας για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από πυρκαγιά. Καλύπτει τη βλάβη της περιουσίας σας από πυρκαγιά, καθώς, επίσης και την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν κατά τη διάγνωση, αποτροπή ή περιστολή της πυρκαγιάς, όπως τα έξοδα κατάσβεσης και κατεδάφισης.

Εκτός αυτής, όμως, άλλοι σχετικοί με την περιουσία σας κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν να καλυφθούν με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας είναι οι εξής:

  • Έκρηξη (εσωτερική ή εξωτερική) ή άλλα παρεμφερή συμβάντα.
  • Φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, σεισμός).
  • Κλοπή.
  • Τρομοκρατικές ενέργειες ή κοινωνική αναταραχή.
  • Διαρροή σωληνώσεων, αποκατάσταση, δηλαδή, της ζημιάς που προκάλεσε το νερό στο ακίνητο (κτίριο και περιεχόμενο), τα έξοδα του υδραυλικού που επισκεύασε τη ζημιά κ.λπ..
  • Ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από καλυπτόμενο κίνδυνο.
  • Έξοδα μεταστέγασης σε περίπτωση ζημιάς.
  • Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και νερών (εάν προκληθούν ζημιές σε όμορη ιδιοκτησία).
  • Απώλεια κερδών/εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Επιπλέον, προσφέρεται και εξασφάλιση των ενοικίων που λαμβάνετε σε περίπτωση ζημιάς στο ακίνητο που εκμισθώνετε.

Διαβάστε επίσης

Ασφαλιστήριο Υγείας: Ποιες υποχρεώσεις έχετε πριν και μετά τη σύναψη του συμβολαίου

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: Δεν είναι αυτό που συμφωνήσατε; Τι μπορείτε να κάνετε

Προγραμματισμένες Επεμβάσεις – Πανδημία: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση