Μια καλή αρχή είναι οι παρακάτω δέκα ερωτήσεις για να ξεκαθαρίσετε τις βασικές καλύψεις του συμβολαίου που σας προτείνουν:

1. Ρωτήστε αν το συμβόλαιο καλύπτει όλα τα έξοδα ημερήσιας νοσηλείας (αμοιβή χειρουργού, νοσηλεία κ.λπ.) χωρίς να επηρεαστεί το ποσό της απαλλαγής. Η πολιτική του one day clinic διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή μπορεί να μην καλύπτεστε για μια μικροεπέμβαση που δεν χρειάζεται διανυκτέρευση και να σας ζητηθεί να πληρώσετε όλα τα έξοδα νοσηλείας από την τσέπη σας. Πολλές εταιρείες κάνουν χρήση της απαλλαγής σε ποσοστό 50% ή 100%, ενώ άλλες δεν πειράζουν καθόλου το ποσό της απαλλαγής. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι διαπραγματευτείτε την παροχή.

2. Εξακριβώστε τους όρους της ετήσιας ανανέωσης του συμβολαίου σας. Η ετήσια ανανέωση των συμβολαίων κρύβει κινδύνους τους οποίους δεν μπορεί να αποφύγει ο ασφαλισμένος. Για παράδειγμα, η εταιρεία, συνεκτιμώντας και κάποια επιβάρυνση ενδεχομένως της κατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου, μπορεί να προτείνει εξαιρέσεις από καλύψεις.

3. Ρωτήστε αν θα αναπροσαρμόσει η εταιρεία το ύψος του ασφαλίστρου τα επόμενα χρόνια. Καλό είναι ο υποψήφιος ασφαλισμένος να ξέρει εκ των προτέρων τους παράγοντες που καθορίζουν τις αναπροσαρμογές και ένα μέσο όρο των αναπροσαρμογών των τελευταίων ετών. Το κόστος της περίθαλψης αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 42%, ποσοστό που προσπάθησαν να απορροφήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες αναπροσαρμόζοντας τα ασφάλιστρα. Επίσης, ρωτήστε πόσο περίπου αυξάνεται κάθε χρόνο το ασφάλιστρο ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου.

4. Αν ταξιδεύετε συχνά στο εξωτερικό, ρωτήστε τι καλύψεις δικαιούστε. Τα περισσότερα προγράμματα υγείας καλύπτουν κατά 100% τα έξοδα σε νοσοκομεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, κατά 80% στο εξωτερικό (πλην ΗΠΑ και Καναδά) και κατά 70% σε ΗΠΑ και Καναδά.

5. Ρωτήστε τι ατομικό συμβόλαιο υγείας θα πρέπει να επιλέξετε αν έχετε και ομαδικό συμβόλαιο στην εταιρεία όπου εργάζεστε.

6. Στο συμβεβλημένο με την εταιρεία θεραπευτήριο καθώς και στο ειδικό συμβεβλημένο νοσοκομείο, θα έχετε καλύτερες παροχές. Ρωτήστε ποιες είναι αυτές. Μάλιστα αν δηλώσετε μόνο μία επιλογή νοσοκομείου αντί για πολλές μπορεί να μειωθεί το ασφάλιστρό σας. Ρωτήστε τι έκπτωση δικαιούστε.

7. Ρωτήστε για τις δωρεάν παροχές που δικαιούστε (δωρεάν ετήσιο check up, έναν αριθμό δωρεάν επισκέψεων σε γιατρούς). Επίσης, πολλές εταιρείες παρέχουν εκπτώσεις στα ασφάλιστρα αλλά και στο κόστος επισκέψεων σε συνεργαζόμενες κλινικές για οφθαλμολογικές παθήσεις και για οδοντιατρικές εργασίες.

8. Ενημερωθείτε για τις εξαιρέσεις στις καλύψεις και τις περιόδους αναμονής.

9. Ζητήστε να μάθετε ποια είναι η πολιτική της εταιρείας για τις προϋπάρχουσες και τις χρόνιες παθήσεις. Τα περισσότερα συμβόλαια δεν τις καλύπτουν.

10. Μάθετε αν καλύπτει η εταιρεία τα έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία.

Διαβάστε επίσης

Τι καλύπτει το πακέτο ασφάλισης του παιδιού για ατύχημα

Ασφαλιστήριο: Ποιες οφθαλμολογικές επεμβάσεις καλύπτει και ποιες όχι

Ασφαλιστικό Συμβόλαιο: Πότε καλύπτονται οι συγγενείς παθήσεις και ως ποιο όριο