Τρεις ερευνητές από ένα αμερικανικό και ένα σουηδικό πανεπιστήμιο ασχολήθηκαν με το πώς η δημιουργία οικογένειας με παιδιά επηρεάζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όσον αφορά δηλαδή τις περίφημες εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα -CO2 («ανθρακικό αποτύπωμα»). Το, μάλλον αναμενόμενο, συμπέρασμα της έρευνάς τους τους, δείχνει ότι οι οικογένειες εκπέμπουν 25% περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με το νοικοκυριό ενός ζευγαριού, επιβαρύνοντας έτσι τον πλανήτη και επιδρώντας αρνητικά στην κλιματική αλλαγή.

Παρόλο που τα παιδιά κάνουν τους ανθρώπους να επικεντρώνονται περισσότερο στο μέλλον και, κατά πάσα πιθανότητα, να νοιάζονται περισσότερο για το περιβάλλον, η μελέτη δείχνει ότι η δημιουργία οικογένειας με παιδιά δεν οδηγεί τους ανθρώπους να γίνουν πραγματικά πιο οικολογικά ευαίσθητοι. Αντιθέτως, η διαφορά στις εκπομπές CO2 μεταξύ γονέων και μη γονέων είναι σημαντική, και αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αλλαγές στη μεταφορά και στην κατανάλωση τροφίμων. Λόγω υποχρεώσεων οι γονείς οδηγούν περισσότερο αντί να χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες και αγοράζουν περισσότερο κόκκινο κρέας για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, εκατοντάδες λίτρα γάλα το χρόνο, αλλά και πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία παράγονται με διαδικασίες που έχουν υψηλό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και αυξημένες εκπομπές CO2.

Η μελέτη περιελάμβανε ανάλυση των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες από νοικοκυριά στη Σουηδία, σε μια χώρα δηλαδή που είναι πρωτοπόρος σε αυτά τα ζητήματα. Οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή είναι πιο έντονες στη Σουηδία από τις περισσότερες άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Οι περισσότεροι Σουηδοί πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική και έχουν αποδεχθεί να πληρώνουν μεγάλους φόρους εκπομπών άνθρακα (CO2).

Ο όρος «αποτύπωμα του άνθρακα» αναφέρεται στη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκλύει ο κάθε ένας από εμάς κατά τη διάρκεια ενός έτους. Το διοξείδιο του άνθρακα προέρχεται από πολλές πηγές και είναι το κυρίως αέριο υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς και για την ανησυχητική αλλαγή του κλίματος. Υπενθυμίζεται ότι το αποτύπωμα του άνθρακα καθορίζεται ως η συνολική ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που άμεσα ή έμμεσα υποστηρίζουν ανθρώπινες δραστηριότητες εκφραζόμενες σε αντίστοιχους τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Με άλλα λόγια, όταν κάποιος οδηγεί ένα αυτοκίνητο, η μηχανή του καταναλώνει καύσιμο, το οποίο παράγει ορισμένη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, που εξαρτάται από την κατανάλωση καυσίμου και την απόσταση που διανύει το όχημα. Όταν κάποιος θερμαίνει το σπίτι του με πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή κάρβουνο, παράγει επίσης διοξείδιο του άνθρακα. Ακόμη και αν κάποιος θερμαίνει το σπίτι του με ηλεκτρική ενέργεια, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ πιθανόν να εκλύει μια ορισμένη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα. Όταν κάποιος αγοράζει τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά αγαθά, η παραγωγή αυτών των προϊόντων επίσης παράγει κάποιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα εδώ