Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από δημόσιους υπαλλήλους του Ηνωμένου Βασιλείου, ηλικίας 34-56 ετών κατά την έναρξη της μελέτης, που έγινε το 1985. Η έρευνα διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Addiction.

Το τελικό δείγμα αυτής της μελέτης αποτελείται από 4.820 ενήλικες, μεταξύ 59 και 83 ετών. Η μέση ηλικία τους ήταν 69 ετών και το 75% ήσαν άνδρες. Η κατάταξή τους έγινε σε πρώην και νυν βαρείς πότες, αλλά και σε ήπιους καταναλωτές αλκοόλ.

Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι η κατανάλωση πολύ αλκοόλ σε όλη τη διάρκεια της ζωής συνδέεται με υψηλότερη αρτηριακή πίεση, χειρότερη ηπατική λειτουργία, αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, μεγαλύτερη περιφέρεια μέσης και δείκτη μάζας σώματος (BMI). Στη μελέτη τονίζεται ότι η κατάχρηση οινοπνεύματος, παρά την κοινή αντίληψη ότι οι νέοι προηγούνται σε αυτό, είναι συχνή στους ηλικιωμένους και ειδικά σε εκείνους άνω των 50 ετών. Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι σύγχρονοι βαρείς πότες ήταν κυρίως άντρες, σε ποσοστό άνω του 80%, κυρίως λευκοί και σε ποσοστό άνω του 52% είναι σε ανώτερες θέσεις εργασίας. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η περίμετρος της μέσης μεγαλώνει όσο αυξάνεται η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και η αρτηριακή πίεση.

Ειδικότερα, αυτοί που ήταν τώρα βαρείς πότες είχαν έως και 4 εκατοστά μεγαλύτερη περίμετρο μέσης σε σχέση με εκείνους που είχαν κόψει την κατάχρηση του ποτού εδώ και κάποια χρόνια. Επιπλέον, οι νυν βαρείς πότες είχαν τριπλάσιο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά και δύο φορές υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από μη καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με εκείνους που έκαναν κατανάλωση αλκοόλ με μέτρο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο πλήττεται από τον υψηλό επιπολασμό του εγκεφαλικού επεισοδίου και της ηπατικής νόσου, που συνδέονται με τη βαριά κατανάλωση αλκοόλ, μια συνήθεια αρκετά συχνή στους ηλικιωμένους.
Η έρευνα διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Addiction.