Η καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου 11πλασιάζει την πιθανότητα διακοπής του συμβατικού τσιγάρου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πρώτης μελέτης στον ελληνικό πληθυσμό.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Internal and Emergency Medicine και καταγράφει τη συσχέτιση ηλεκτρονικού τσιγάρου και διακοπής της καπνιστικής συνήθειας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.568 ενηλίκων καπνιστών και πρώην καπνιστών στο Νομό Αττικής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να 11πλασιάζει την πιθανότητα διακοπής του συμβατικού καπνίσματος από το 2014 και έπειτα που τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού κατέστησαν διαθέσιμα και στην χώρα μας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές  Δρ. Κωνσταντίνο Φαρσαλινό (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο), Γεώργιο Σιάκα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Κωνσταντίνο Πουλά (Φαρμακευτική Σχολή – Πανεπιστήμιο Πάτρας), Βασίλη Βουδρή (Ωνάσειο), Κυριακούλα Μεράκου (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και Αναστασία Μπαμπούνη (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας),  περίπου το 40% των ενηλίκων που διέκοψαν το συμβατικό κάπνισμα από το 2014 και μετά χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό τσιγάρο.

«Ο μόνος λόγος ύπαρξης του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι ως βοήθημα για τη διακοπή του καπνίσματος, και αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αρνητική ή θετική επίπτωσή του στη Δημόσια Υγεία», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Δρ. Αναστασία Μπαρμπούνη, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Όπως ανέφεραν τα υπόλοιπα μέλη της επιστημονικής ομάδας, σε ό,τι αφορά τη διακοπή του καπνίσματος το πρώτο βήμα που ακολουθεί ο καπνιστής – και η πλέον δημοφιλής μέθοδος – αφορά την προσπάθειά του να κόψει μόνος του. Αυτή η πρακτική συνοδεύεται με μόλις 2% ποσοστό επιτυχίας σε ένα χρόνο και μετά από τουλάχιστον οκτώ προσπάθειες διακοπής του καπνίσματος. Η δεύτερη πιο ασφαλής μέθοδος είναι η αναζήτηση βοήθειας στα Ιατρεία Διακοπής του Καπνίσματος. Η τρίτη κατά σειρά επιλογή αφορά την χρήση εναλλακτικών επιλογών μέσα στις οποίες ανήκει και το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος σχετίζονται άμεσα με το γεγονός ότι η καπνιστική συνήθεια είναι απόλαυση και το μείζον ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι όχι μόνο η υποκατάσταση της νικοτίνης, αλλά και η υποκατάσταση της συνήθειας του καπνίσματος.

 

Από καπνιστές σε ατμιστές

Σύμφωνα με την μελέτη περίπου το 25% των ενηλίκων που σταμάτησαν τη χρήση συμβατικού τσιγάρου από το 2014 και μετά χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο καθημερινά, ενώ πάνω από το 35% είτε το χρησιμοποιεί καθημερινά, είτε το χρησιμοποιούσε στο παρελθόν και πλέον το διέκοψε.

«Η σημαντική συσχέτιση μεταξύ χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και διακοπής του καπνίσματος δείχνει ότι πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες ισορροπημένης και αντικειμενικής ενημέρωσης των καπνιστών. Οφείλουμε πλέον να ενθαρρύνουμε όλους όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν άλλα εγκεκριμένα μέσα, να δοκιμάσουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε μια σοβαρή προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Πουλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, υπενθυμίζοντας ότι «τα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου ρυθμίζονται και υπόκεινται σε ελέγχους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πολλές μελέτες δείχνουν πως είναι πολύ λιγότερο βλαπτικά από το κάπνισμα».

Τέλος, ο Δρ. Φαρσαλινός ξεκαθάρισε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο «δεν είναι απόλυτα ασφαλές» και ότι «ορθώς δεν ανήκει στην κατηγορία των φαρμακευτικών προϊόντων», επεσήμανε ωστόσο, ότι με εξαίρεση τη νικοτίνη, τα υπόλοιπα συστατικά του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν είναι τοξικά.