Στα ίδια επίπεδα με τον τοκετό στο νοσοκομείο βρίσκεται ο κίνδυνος τοκετού στο σπίτι. Αυτό κατέδειξε νέα έρευνα του Πανεπιστημίου McMaster που δημοσιεύθηκε στο The Lancet’s EclinicalMedicine.

Σύμφωνα με τους ερευνητές η επιλογή να γεννηθεί το παιδί στο σπίτι δεν αύξανε τις πιθανότητες περιγεννητικού ή νεογνικού θανάτου συγκριτικά με τη γέννηση του παιδιού στο προστατευμένο περιβάλλον του νοσοκομείου.

«Σήμερα οι περισσότερες γυναίκες στις προηγμένες χώρες επιλέγουν να γεννήσουν στο σπίτι αλλά υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Αυτή η έρευνα παρουσιάζει ξεκάθαρα ότι τα επίπεδα κινδύνου δεν μεταβάλλονται ανεξάρτητα αν το παιδί γεννηθεί στο σπίτι ή στο νοσοκομείο», εξήγησε η πρώτη συγγραφέας της μελέτης Δρ. Eileen Hutton.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα ασφαλή μέρη για την πραγματοποίηση τοκετού καταγράφοντας τις αναφορές θανάτων κατά τη διαδικασία του τοκετού ή εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά τη γέννηση και βρήκαν ότι δεν υπάρχουν κλινικά σημαντικές ή στατιστικές διαφορές ως προς την επιλογή το νέο μέλος της οικογένειας να έρθει στον κόσμο στο σπίτι ή στο νοσοκομείο.

Η εν λόγω μελέτη, η οποία ήταν η πρώτη συστηματική παρατήρηση και μετα-ανάλυση χρησιμοποίησε δεδομένα από 21 μελέτες που δημοσιεύθηκαν από το 1990 συγκριτικά με τους τοκετούς στο σπίτι ή σε μαιευτήριο στη Σουηδία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αγγλία, την Ολλανδία, την Ιαπωνία, τον Καναδά και τις Η.Π.Α. Τα στοιχεία από τις σχεδόν 500.000 αναφερθείσες γεννήσεις στο σπίτι συγκρίθηκαν με παρόμοιο αριθμό γεννήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε μαιευτήρια των προαναφερθεισών χωρών.

«Η έρευνά μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στις γυναίκες που προσπαθούν να αποφασίσουν πού θα γεννήσουν όσο και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας.