Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Transboundary and Emerging Diseases επικεντρώθηκε στην περιοχή του Σίδνεϊ της Αυστραλίας κατά τη διάρκεια του πρώτου επιδημικού σταδίου της COVID-19 και βρήκε ένα συσχετισμό ανάμεσα στη χαμηλή υγρασία και την αύξηση της μεταδοτικότητας του κορωνοϊού στην κοινότητα.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον καθηγητής Michael Ward, Επιδημιολόγο στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και δύο ερευνητές από Πανεπιστήμιο της Κίνας, είναι η δεύτερη που εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξη της COVID-19 στην Αυστραλία.

«Η δεύτερη αυτή μελέτη προστίθεται στα διαρκώς αυξανόμενα στοιχεία που δείχνουν ότι η υγρασία αποτελεί παράγοντα κλειδί για την εξάπλωση της νόσου», σχολιάζει σχετικά ο καθηγητής Ward.

Πιο αναλυτικά, στη μελέτη εκτιμάται ότι για κάθε πτώση της τάξης του 1% στη σχετική υγρασία, τα περιστατικά COVID-19 μπορεί να αυξάνονται κατά 7-8%.

«Ο ξηρός αέρας φαίνεται να ευνοεί την εξάπλωση της νόσου, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος και ο τόπος εξελίσσονται σε σημαντικά στοιχεία. Συγκεντρωτικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το κλίμα είναι ένας παράγοντας εξάπλωσης της COVID-19, αυξάνοντας τις προοπτικές για εποχικές εξάρσεις», συμπληρώνει ο ειδικός.

Γιατί είναι σημαντική η υγρασία
Ο καθηγητής Ward ανέφερε πως είναι βιολογικοί οι λόγοι για τους οποίους η υγρασία είναι σημαντική στη μετάδοση των αερομεταφερόμενων ιών.

«Όταν η υγρασία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ο αέρας είναι πιο ξηρός και κάνει τα αερολύματα ακόμα πιο μικρά. Όταν φτερνιζόμαστε και βήχουμε αυτά τα μικρότερα μολυσματικά αερολύματα μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας την έκθεση περισσότερων ανθρώπων. Όταν ο αέρας είναι υγρός και τα αερολύματα μεγαλύτερα και βαρύτερα, πέφτουν και εξαφανίζονται ταχύτερα από τις επιφάνειες. Αυτό υποδεικνύει την ανάγκη χρήσης μάσκας, τόσο για την πρόληψη της διαφυγής μολυσματικών αερολυμάτων στον αέρα στην περίπτωση ενός μολυσμένου ατόμου, όσο και για την έκθεση στα μολυσματικά αερολύματα στην περίπτωση υγιούς ατόμου»», εξηγεί ο Δρ. Ward.

Επιπρόσθετα στοιχεία από την επιδημία COVID-19 στο Σίδνεϊ έχουν επιβεβαιώσει περιστατικά που σχετίζονται με την υγρασία:

  • Σε διάφορες περιοχές του Σίδνεϊ όπου εντοπίστηκε μειωμένη υγρασία παρατηρήθηκε αδιαλείπτως αυξημένος αριθμός περιστατικών της νόσου.
  • Η ίδια σύνδεση δεν εντοπίστηκε σε άλλους καιρικούς παράγοντες, όπως η βροχόπτωση, η θερμοκρασία ή ο άνεμος.

Οι κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση της COVID-19 αποτελούν πρόκληση για τη δημόσια υγεία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες σχετικά με την υγρασία για το υπόλοιπο του έτους, ώστε να προσδιοριστεί το πώς λειτουργεί η σχέση αυτή και ο βαθμός στον οποίο αυξάνονται τα ποσοστά επιβεβαιωμένων περιστατικών της COVID-19.

Διαβάστε επίσης

Κορωνοϊός: Η μύτη είναι το πιο βασικό σημείο εισόδου του ιού στο σώμα

Κορωνοϊός: Ποιες καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μετάδοσή του

Κορωνοϊός: Πότε είναι πιθανότερα τα περιστατικά υπερμετάδοσης