Οι επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή ήταν το αντικείμενο ημερίδας που έγινε πρόσφατα από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ) και τον φορέα ΥΓIΕΙΑ, στο πλαίσιο των επιστημονικών ενημερωτικών εκδηλώσεων “Διαδρομές”.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο κ.Νικόλαος Μπαρμπαρέσος, Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Φυσικής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο οποίος παρουσίασε αποτελέσματα μελετών στο πλαίσιο των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνονται στο εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων με παράλληλες αναφορές σε ευπαθείς ομάδες.

Μεταξύ άλλων, ο κ.Μπαρμπαρέσος επισήμανε: «Τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση της κλιματικής αλλαγής, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί στα θέματα αέριας ρύπανσης του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις που αυτή φέρει στην υγεία των ανθρώπων. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της ποιότητας του αέρα σε κλειστούς χώρους καθώς οι άνθρωποι ξοδεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της ημέρας τους εντός διάφορων κτιρίων, ερχόμενοι σε επαφή με εσωτερικές πηγές αέριας ρύπανσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι πηγές αέριας ρύπανσης εντός των κτιρίων είναι κυρίως ανθρωπογενείς και μπορεί να προέρχονται από δομικά υλικά, κάπνισμα, προϊόντα καθαρισμού ή υγρασία ενώ σημαντική είναι επίσης, η επίδραση των εξωτερικών αέριων ρύπων που εμφανίζονται ως προϊόντα καύσης οχημάτων και τοπικής βιομηχανικής δραστηριότητας εισρέοντας στο κτίριο μέσω του αέρα. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα συμπτώματα της έκθεσης σε τέτοιου είδους αέριους ρύπους μπορούν να επηρεάσουν το κεντρικό νευρικό, το ανοσοποιητικό και κυρίως το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. Ακόμα πιο ευάλωτες σε αυτά τα συμπτώματα είναι οι λεγόμενες ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες όπως ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, παιδιά ή άτομα με αλλεργίες.

Τα αποτελέσματα πρόσφατων μετρήσεων της Ομάδας Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ σε διάφορους κλειστούς χώρους όπως εκπαιδευτικά κτίρια, ιδιωτικές εταιρείες, χώρους στάθμευσης, φοιτητικές εστίες και μέσα μαζικής μεταφοράς κατέδειξαν σε αρκετές περιπτώσεις υψηλές συγκεντρώσεις αέριων ρύπων και μη επαρκή επίπεδα αερισμού των χώρων.

Η έρευνα, βάσει μετρήσεων, καταλήγει στο ότι ο φυσικός αερισμός ενός κτιρίου (παράθυρα, πόρτες, ανοίγματα) αν και αποτελεί οικονομική λύση, φαίνεται να μην είναι λειτουργικός για κτίρια που βρίσκονται εντός πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών λόγω επιβαρυμένης εξωτερικής ατμόσφαιρας. Ο μηχανικός αερισμός αντίθετα, με τη σωστή χρήση ειδικών φίλτρων επιφέρει καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα αλλά και συνθηκών θερμικής άνεσης για τους ενοίκους. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση μιας καλής εσωτερικής ατμόσφαιρας στο κτίριο, παίζει η συντήρηση των αυτόματων συστημάτων αερισμού/κλιματισμού όπως και οι συνήθειες των ενοίκων (κάπνισμα, συχνός καθαρισμός) αλλιώς μπορεί να εμφανιστούν τα αντίθετα αποτελέσματα».