*Γράφει ο Δημήτριος Αντωνόπουλος, MD, PhD, Πλαστικός Χειρουργός

Το «Οne Stage-Technique» αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο συνολικής ογκολογικής και αισθητικής αντιμετώπισης και παρέχει τη δυνατότητα στη γυναίκα με καρκίνο να έχει το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα άμεσα, απαλλαγμένη από τη νόσο.

Η επανορθωτική και αισθητική αποκατάσταση του μαστού θεωρείται πλέον απαραίτητη στη σύγχρονη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Εκτός από τις συνήθεις τακτικές που εφαρμόζονται (διατατήρας ιστών, ένθεμα σιλικόνης, κρημνοί, TRA M, DIEP, πλατύς ραχιαίος) και συνήθως χρειάζονται πέραν της μίας χειρουργικής επέμβασης, η τεχνική αποκατάστασης σε ένα και μόνο χειρουργείο (One Stage-Direct To Implant Technique) αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο συνολικής ογκολογικής και αισθητικής αντιμετώπισης που εφαρμόζεται διεθνώς, καθώς και στο Κέντρο Μαστού του Νοσοκομείου Metropolitan, σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών. Παρέχει τη δυνατότητα στη γυναίκα με καρκίνο του μαστού να έχει το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα άμεσα, απαλλαγμένη από τη νόσο.

Η απαραίτητη προϋπόθεση

Απαραίτητη προϋπόθεση στην πραγματοποίηση της One Stage Technique είναι η συνεχής συνεργασία και η εμπειρία της χειρουργικής ομάδας (χειρουργός μαστού, πλαστικός χειρουργός). Η σωστή επιλογή των ασθενών, το χειρουργικό πλάνο και ο σχεδιασμός, η άψογη χειρουργική τεχνική της μαστεκτομής και η συνεχής παρακολούθηση (follow up) είναι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της τεχνικής.

Εφαρμόζεται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος (skin sparing mastectomy) και διατήρηση της θηλής και θηλαίας άλω.

Οι ενδείξεις

Οι ενδείξεις για την επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής αποκατάστασης είναι το μέγεθος του μαστού (μικρό-μεσαίο), η καλή ποιότητα δέρματος, η ηλικία, ο τύπος της κακοήθειας και φυσικά η επιθυμία της ίδιας της ασθενούς. Αποτελεί την ιδανική τεχνική σε ασθενείς που υποβάλλονται σε προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή λόγω θετικού γονιδίου Brca 1,2. Το κάπνισμα και η προηγηθείσα ακτινοβολία, καθώς και συνοδές άλλες παθήσεις αποτελούν σχετικές αντενδείξεις, που πάντα βέβαια εξατομικεύονται και συνεκτιμώνται προκειμένου να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη τεχνική.

Η επέμβαση

Η επέμβαση της μαστεκτομής και της αποκατάστασης γίνεται από την ίδια χειρουργική τομή, συνήθως στην υπομάστια πτυχή. Μέσω της ίδιας τομής, γίνεται η υποδόριος μαστεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση

όλου του μαστού κάτω από το δέρμα, στη συνέχεια τοποθετείται το ειδικό ένθεμα σιλικόνης ανάλογου όγκου και σχήματος με τον μαστό που αφαιρείται. Το ένθεμα τοποθετείται κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ (subpectoral technique) ή πάνω από τον μυ (prepectoral technique). H σταθεροποίηση του ενθέματος γίνεται με ειδικό συνθετικό πλέγμα τιτανίου (Ti-LOOP) ή με βιολογικό πλέγμα (ADM). Η συνολική διάρκεια της επέμβασης (μαστεκτομής και αποκατάστασης) κυμαίνεται από 4-6 ώρες ανάλογα τον τύπο της μαστεκτομής, ετερόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης. Η νοσηλεία της ασθενούς διαρκεί 2-3 ημέρες και συνήθως δε χρειάζεται ιδιαίτερη αναλγητική αγωγή. Η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά της περίπου σε 10 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί πως η τομή που θα έχει η ασθενής είναι η ελάχιστη και «κρυφή».

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι η αποφυγή ενός δεύτερου χειρουργείου για την αποκατάσταση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (επιπλέον αναισθησία, χειρουργικός κίνδυνος, επιπλοκές, κόστος) στη συνολική επιβάρυνση της ασθενούς και στην ψυχολογία της.

 Δημήτριος Αντωνόπουλος, MD, PhD, Πλαστικός Χειρουργός, Πλαστική Επανορθωτική-Αισθητική, Χειρουργική και Μικροχειρουργική, Συνεργάτης στο Metropolitan Hospital, Κέντρο Μαστού (Δ/ντής: Δρ Β. Βενιζέλος)