Εκτός από πηγή εσόδων και πύλη πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες οι κλινικές έρευνες μπορούν επίσης να αποτελέσουν παράγοντα- «κλειδί» τόσο για την αξιολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων όσο και για την απομείωση του clawback.

Όπως γνωστοποίησε στο πλαίσιο του Clinical Research Conference 2018, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμακευτικής Καινοτομίας (ΗΤΑ), κ. Δημήτρης Κούβελας, κριτήριο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την αποζημίωση φαρμάκων θα αποτελεί η διενέργεια κλινικών ερευνών στην Ελλάδα από τις αντίστοιχες φαρμακευτικές εταιρίες.

Διευκρίνισε, ωστόσο, πως αυτή η αλλαγή, που απαιτεί και σχετική θεσμοθέτηση, θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του μελλοντικού Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας. Ο Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας, παράλληλα, υποστήριξε πως μέσα στον Ιανουάριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες αξιολογήσεις φαρμάκων στο πλαίσιο της Επιτροπής HTA, εντός του χρονικού ορίου των πρώτων 100 ημερών.

Σύμφωνα με συγκριτική μελέτη της IQVIA μεταξύ 7 χωρών, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο, σήμερα επενδύονται στην κλινική έρευνα μόλις 4 ευρώ ανά Έλληνα, με τον τελικό στόχο να είναι τα 49 ευρώ. Εάν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,1%, οι θέσεις εργασίας κατά 23.000 και τα φορολογικά έσοδα κατά 270 εκατ. ευρώ.

Όπως επεσήμανε κ. Σπύρος Αλεξανδράτος, Επικεφαλής Συμβουλευτικής Διεύθυνσης της IQVIA Ελλάδας, για κάθε 10 εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται στον τομέα, το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 22 εκατ. ευρώ και δημιουργούνται 436 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι χρόνοι έγκρισης και η σύνδεση επένδυσης σε κλινικές μελέτες με τα clawback, αποτελούν τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος.