Φυσικό αποτέλεσμα που διατηρείται και κατά την άσκηση ή την έντονη σωματική δραστηριότητα και έχει διάρκεια στο χρόνο. Αυτό εξασφαλίζει η άμεση αποκατάσταση μαστού με τη μέθοδο BRELICS που μας παρουσιάζουν ο κ. Ανδρέας Γραββάνης, Διευθυντής της Μονάδας Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής και ο κ. Βασίλης Βενιζέλος, Διευθυντής Μονάδας Μαστού – Χειρουργικής Κλινικής Μαστού του Metropolitan Hospital.

O κ. Ανδρέας Γραββάνης, Διευθυντής της Μονάδας Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής

O κ. Βασίλης Βενιζέλος, Διευθυντής Μονάδας Μαστού – Χειρουργικής Κλινικής Μαστού του Metropolitan Hospital

Tι είναι η μέθοδος BRELICS;

Η μέθοδος BRELICS (Breast Reconstruction with Epipectoral Lightweight Implants and Collagen Suit) είναι μια νέα τεχνική αποκατάστασης του μαστού με προθωρακική τοποθέτηση νέας γενιάς ελαφρύτερου ενθέματος και βιολογικού πλέγματος κολλαγόνου που εφαρμόζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα από την Κλινική Μαστού και την Κλινική Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής του θεραπευτηρίου Metropolitan.

Παραδοσιακά, η αποκατάσταση μαστού με ενθέματα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης πίσω από τον μείζονα θωρακικό μυ μετά την ανάσπασή του. Η τοποθέτηση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη κάλυψη του ενθέματος στο άνω τμήμα του μαστού έτσι ώστε, αφενός να ευοδωθεί η επούλωση και αφετέρου να μην διαγράφεται το ένθεμα κάτω από το λεπτό δέρμα της μαστεκτομής, ειδικά μετά τη δημιουργία αντιδραστική κάψας.

Τα τελευταία χρόνια η χρήση πλέγματος για την καλύτερη κάλυψη και σταθεροποίηση του ενθέματος στον κάτω πόλο του μαστού βελτίωσε ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα. Ακόμα όμως και έτσι, κάποια βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου όπως η παραμόρφωση που παρατηρείται στον ανακατασκευασμένο μαστό όταν ενεργοποιείται ο θωρακικός μυς στις καθημερινές δραστηριότητες και πολύ περισσότερο στην έντονη σωματική άσκηση, καθώς και το πιο φαρδύ cleavage (μεγαλύτερη απόσταση των μαστών λόγω ενέργειας των θωρακικών μυών), εξακολουθούν να υφίστανται. Επίσης η τοποθέτηση του ενθέματος πίσω από τον θωρακικό μυ μπορεί να συνοδεύεται και από κάποιο βαθμό λειτουργικής έκπτωσης του μυός και από δυσανεξία σε κάποιους ασθενείς.

Τα τελευταία χρόνια η χρήση προσχηματισμένου βιολογικού ακυτταρικού πλέγματος κολλαγόνου το οποίο μπορεί να καλύψει εξ ολοκλήρου το ένθεμα έδωσε τη δυνατότητα να τοποθετούμε το ένθεμα σιλικόνης περιβαλλόμενο από το βιολογικό πλέγμα μπροστά από τον θωρακικό μυ, δηλαδή κάτω από το δέρμα της μαστεκτομής.

Το βιολογικό πλέγμα λειτουργεί σαν ένα τρισδιάστατο ικρίωμα (scaffold) που διηθείται από νέα αιμοφόρα αγγεία και ινοβλάστες και έτσι δημιουργείται ένας καλά αιματούμενος ιστός που δίνει ικανοποιητική κάλυψη και στήριξη στο ένθεμα, χωρίς πλέον να χρειάζεται να τοποθετηθεί πίσω από τον θωρακικό μυ. Δεδομένου ότι το φυσικό κολλαγόνο περιορίζει, τεκμηριωμένα, την ανάπτυξη ουλώδους κάψας, το ένθεμα σιλικόνης «ντυμένο» από πλέγμα κολλαγόνου μπορεί να τοποθετηθεί στη φυσική θέση του μαστού, δηλαδή κάτω από το δέρμα έμπροσθεν του μείζονος θωρακικού μυός.

Μέθοδος BRELICS στο Metropolitan: 30% ελαφρύτερα ενθέματα

Η καινοτομία που εφαρμόζεται από την Κλινική Μαστού και Πλαστικής Χειρουργικής του θεραπευτηρίου Metropolitan είναι η προθωρακική αποκατάσταση με συνδυασμό βιολογικού ακυτταρικού πλέγματος Braxon® και νέας γενιάς, ελαφρύτερου ενθέματος σιλικόνης B-Lite®.

Τα νέα ενθέματα είναι κατά 30% ελαφρύτερα από τα κοινά ενθέματα σιλικόνης που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσφέρουν ένα σημαντικό όφελος αναφορικά με τη χρόνια πίεση άρα και την ατροφία των ιστών του μαστού, το όφελος δε αυτό πολλαπλασιάζεται όσο αυξάνει το μέγεθος του ενθέματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Δεδομένου ότι στη μαστεκτομή αφενός χρειάζονται μεγαλύτερα ενθέματα για να προσδώσουν τον απαραίτητο όγκο στο στήθος της ασθενούς και αφετέρου έχουν λεπτύνει οι ιστοί από το ογκολογικό χειρουργείο, η ένδειξη για ελαφρύτερα ενθέματα είναι περισσότερο ισχυρή, ώστε το αποτέλεσμα να αντέξει στο χρόνο.

Ενδείξεις της μεθόδου BRELICS

  • Μαστεκτομή σε γυναίκες με μικρό/μέτριο μέγεθος μαστού, χωρίς σημαντική πτώση
  • Μαστεκτομή όπου ογκολογικά μπορεί να διατηρηθεί το σύμπλεγμα θηλής άλω
  • Μαστεκτομή την οποία δεν θα ακολουθήσει συμπληρωματική ακτινοβολία.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου BRELICS

  • Αποκατάσταση του μαστού στον ίδιο χρόνο με τη μαστεκτομή
  • Τοποθέτηση του ενθέματος στη «φυσική» ανατομική του θέση
  • Διατήρηση της λειτουργίας του μείζονος θωρακικού μυός, που σημαίνει δυνατότητα άσκησης της ασθενούς
  • Αποφυγή παραμόρφωσης που παρατηρείται στον ανακατασκευασμένο μαστό όταν ενεργοποιείται ο θωρακικός μυς κατά τις καθημερινές και τις αθλητικές δραστηριότητες
  • Αποφυγή φαρδιού cleavage (απόσταση των μαστών)
  • Χάρη στη χρήση ελαφρύτερων ενθεμάτων νέας γενιάς εξασφαλίζεται μακροχρόνιο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα

Όσον αφορά τη μαστογραφία, αυτή μπορεί μεν να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια για όλους τους τύπους ενθεμάτων, όμως, καθώς το B-Lite είναι πιο διαυγές από ένα απλό ένθεμα σιλικόνης κατά την εξέταση μιας μαστογραφίας, διευκολύνει περισσότερο τον διαγνωστικό έλεγχο του μαστού των γυναικών.

Σαν μειονεκτήματα σημειώνεται ένα μικρό ποσοστό περιστατικών στο οποίο το ένθεμα διαγράφεται κάτω από το δέρμα της ασθενούς (rippling), όμως αυτό μπορεί να διορθωθεί με λιπομεταφορά υπό τοπική αναισθησία.