Στον πόλεμο κατά των γυναικολογικών καρκίνων, όπου συμμετέχουν με δυνατά όπλα τους την επιστημοσύνη και την τεράστια κλινική εμπειρία οι ειδικοί του τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας της 1ης Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», καταγράφονται συνεχώς σημαντικά  αποτελέσματα, με μακροπρόθεσμο όφελος για τους ασθενείς, την ιατρική αλλά και το σύστημα δημόσιας υγείας. Η πιστοποίηση που έλαβε τον περασμένο Οκτώβριο το τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynecologic Oncology – ESGO) ως Κέντρο Αριστείας (Center of Excellence) στη χειρουργική αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου των ωοθηκών, αποτελεί μια ακόμη διάκριση και επιβεβαιώνει τη μακρά και σταθερή πορεία του στο δύσκολο πεδίο των κακοηθειών.

Περισσότερα από 600 περιστατικά ασθενών με γυναικολογικές κακοήθειες διαχειρίζεται το εξειδικευμένο τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας στο «Αλεξάνδρα». Οι συχνότερες μορφές καρκίνου γυναικολογικής φύσεως είναι οι εξής: ωοθηκών, τραχήλου μήτρας, ενδομητρίου και αιδοίου. Οι γιατροί, γυναικολόγοι – ογκολόγοι, επικεντρώνονται στην αντιμετώπισή τους, συγκεκριμένα είτε στην πρωτογενή θεραπεία είτε στη δευτερογενή θεραπεία και αντιμετώπιση υποτροπών όταν πρόκειται για ασθενείς με ιστορικό της νόσου.

Η ομάδα του τμήματος αποτελείται από 3 εξειδικευμένους γυναικολόγους ογκολόγους, τον Καθηγητή Γυναικολογικής Ογκολογίας κ. Αλέξανδρο Ροδολάκη, τον Επίκουρο Καθηγητή Γυναικολογικής Ογκολογίας με εξειδίκευση στη χειρουργική του καρκίνου ωοθηκών κ. Δημήτρη Χαϊδόπουλο και τον Επίκουρο Καθηγητή Γυναικολογικής Ογκολογίας κ. Νίκο Θωμάκο. Παράλληλα, στο τμήμα απασχολούνται 3 εξειδικευμένοι στην Γυναικολογική Ογκολογία. Το Τμήμα δέχεται επί καθημερινής βάσεως έκτακτα ογκολογικά περιστατικά και κάθε Τρίτη προγραμματισμένες επισκέψεις και επανέλεγχο ασθενών. Η αντιμετώπιση των ασθενών εξατομικεύεται και γίνεται μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του Ογκολογικού Συμβουλίου.

12 χρόνια προσήλωσης στους γυναικολογικούς καρκίνους 

Το 2007 το τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας της 1ης Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”  έγινε το πρώτο και μοναδικό αναγνωρισμένο κέντρο στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynecologic Oncology – ESGO) πληρώντας τις αυστηρές προϋποθέσεις που έθετε -και θέτει- η επιστημονική εταιρία. Αυτές αφορούν τον αριθμό περιστατικών κατ᾽ έτος καθώς και το επιστημονικό έργο του τμήματος ανάλογα με τις δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Σήμερα αποτελεί το μοναδικό πιστοποιημένο κέντρο για εκπαίδευση στη Γυναικολογική Ογκολογία στη χώρα μας. Συνολικά, 4 εξειδικευμένοι έχουν λάβει την υποειδικότητα της Γυναικολογικής Ογκολογίας από το έτος της πιστοποίησης του κέντρου.

Πριν από έναν μήνα, μια ακόμη διάκριση προστέθηκε στην ιστορία του τμήματος. Ειδικότερα, το τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» πιστοποιήθηκε από την ESGO ως κέντρο Αριστείας (Center of Excellence) στη χειρουργική αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου ωοθηκών αποτελώντας μαζί με άλλα 12 Ευρωπαϊκά κέντρα την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια κεντρικοποίησης των ιδιαίτερων αυτών περιστατικών ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση.

Με δεδομένο ότι ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί τη δυσμενέστερη προγνωστικά κακοήθεια από αυτές του γυναικείου συστήματος, αντιλαμβάνεται κάποιος τη σημασία αυτής της διάκρισης και της ένταξης του ελληνικού νοσοκομείου στα 12 ευρωπαϊκά κέντρα που ειδικεύονται στην αντιμετώπισή του. Συγκεκριμένα για τον καρκίνο ωοθηκών, το ελληνικό Κέντρο Αριστείας αντιμετωπίζει χειρουργικά περίπου 80-100 περιπτώσεις κατ᾽ έτος ενώ υπάρχει άριστη συνεργασία με το τμήμα Ογκολογίας του νοσοκομείου όπου οι ασθενείς υποβάλλονται στη συνέχεια σε χημειοθεραπεία. Τα αποτελέσματα του τμήματος αναφορικά με την επιβίωση των ασθενών καθώς και το ελεύθερο νόσου χρονικό διάστημα αποστέλλονται συστηματικά στην Ευρωπαϊκή Εταιρία Γυναικολογικής Ογκολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καρκίνου.