Στην ανίχνευση των αντιλήψεων των Ελλήνων σχετικά με το ζήτημα της αναπηρίας, αλλά και του ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι κρατικοί φορείς και το εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να εξασφαλίζουν στους πολίτες ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα, στοχεύει η διεξαγωγή πανελλαδικής έρευνας από τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ) σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης και εφαρμογών επικοινωνίας PRORATA Α.Ε..

Η Έρευνα Ανίχνευσης Στάσεων, Αντιλήψεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Αναπηρία πραγματοποιείται από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, διαδικτυακά, στις ιστοσελίδες του ΣΚΕΠ (https://www.skep.gr/), της PRORATA (https://prorata.gr/) και του πλήρως προσβάσιμου για κάθε χρήστη, κοινωνικού ενημερωτικού Portal (https://meallamatia.gr/) με τη σύντομη, ανώνυμη συμπλήρωση ερωτηματολογίου γύρω από ένα θέμα που καθορίζει την ποιότητα και το χαρακτήρα της δημοκρατίας μας.

Ο ΣΚΕΠ είναι σωματείο που ιδρύθηκε το 2008 και έχει ως όραμα μια συμπεριληπτική κοινωνία όπου όλοι θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι. Ο σκοπός του εστιάζεται στην κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία και γενικότερα των κοινωνικά ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων.