Μια σειρά από δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για συχνούς τύπους καρκίνου, με σημαντική θνητότητα στην Ελλάδα και παγκοσμίως, καθώς και καρδιαγγειακά νοσήματα, προσφέρει το Υπουργείο Υγείας σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού.

Ήδη εφαρμόζεται το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό επεκτείνεται με διεύρυνση των ηλικιακών ορίων των δικαιούχων γυναικών. Παράλληλα, μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο ξεκινούν ακόμη δύο προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, ενώ μέχρι το τέλος του 2024 οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ακολουθεί ένας χρήσιμος οδηγός ποιοι και πόσοι είναι δικαιούχοι των επιμέρους προγραμμάτων, καθώς και τι εξετάσεις περιλαμβάνει κάθε πρόγραμμα.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού

Ποιες εξετάσεις περιλαμβάνει;

 • Εξέταση Ψηφιακής Μαστογραφίας για όλες τις γυναίκες-δικαιούχους.
 • Υπερηχογράφημα (σε περίπτωση ευρήματος ή ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης).
 • Κλινική εξέταση (σε περίπτωση ευρήματος).

Ποιες γυναίκες είναι δικαιούχοι;

Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει κάθε γυναίκα ηλικίας 45 ετών έως και 74 ετών η οποία διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), είτε είναι ασφαλισμένη είτε ανασφάλιστη.

Εξαιρούνται οι γυναίκες που έχουν ήδη κάνει εξέταση μαστού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας σε γυναίκες 45-74 ετών κάθε δύο χρόνια.

Ως εκ τούτου, όταν μια γυναίκα έχει πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο έτος την εξέταση, δε συστήνεται να την πραγματοποιήσει ξανά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου. Αν ωστόσο ο ιατρός συστήσει σε μια γυναίκα να διενεργεί συχνότερα εξέταση μαστογραφίας επειδή συντρέχουν άλλοι ειδικοί κλινικοί λόγοι, η γυναίκα μπορεί να την πραγματοποιήσει μέσω ΕΟΠΥΥ, χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά, με τη διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα.

Το παρόν πρόγραμμα αφορά στον προληπτικό έλεγχο σε επίπεδο πληθυσμού και ισχύει επιπλέον της δυνατότητας για κλινική παρακολούθηση των γυναικών από τον ιατρό τους και τη διενέργεια εξετάσεων που παραγγέλλει ο ιατρός για αυτόν τον σκοπό μέσω ΕΟΠΥΥ. Υπάρχουν, λοιπόν, δύο διαστάσεις στην πρόληψη: α) τα εθνικά πληθυσμιακά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και β) την ατομική κλινική προσέγγιση με βάση το ιστορικό του κάθε ατόμου την οποία κάνει ο ιατρός του και συστήνει εξετάσεις ανεξάρτητα από την ηλικία.

Πώς μπορώ να κάνω τις εξετάσεις;

Βήμα 1ο – Έκδοση Παραπεμπτικού Ψηφιακής Μαστογραφίας

Εκδίδεται αυτόματα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, ηλεκτρονικό παραπεμπτικό εξέτασης Ψηφιακής Μαστογραφίας, για όλες τις γυναίκες δικαιούχους, με διάρκεια ενός έτους.

Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση: Οι γυναίκες-δικαιούχοι ηλικίας 45-74 ετών που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν το άυλο παραπεμπτικό για την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας με μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση: Οι γυναίκες-δικαιούχοι ηλικίας 45-74 ετών που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα mastografia.gov.gr να δουν τα συνεργαζόμενα κέντρα στην περιοχή τους (δημόσια και ιδιωτικά) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση δίνοντας απλά το ΑΜΚΑ τους. Η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της ταλαιπωρίας του πολίτη κατά την εξυπηρέτησή του από το σύστημα υγείας και συστήνεται για όλο τον πληθυσμό. (Για την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης ακολουθήστε τις οδηγίες στο ehealth.gov.gr).

Βήμα 1ο – Εκτέλεση Παραπεμπτικού Ψηφιακής Μαστογραφίας

Με το άυλο παραπεμπτικό Ψηφιακής Μαστογραφίας, διάρκειας 1 έτους ή με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους (για όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση) οι γυναίκες δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τα συνεργαζόμενα κέντρα του προγράμματος ανά περιοχή, βρίσκονται στο πεδίο «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων» στον ιστότοπο https://mastografia.gov.gr/.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της Ψηφιακής Μαστογραφίας, εκδίδεται η γνωμάτευση από τον ειδικό της Μονάδας Φροντίδας Υγείας (Δημόσια ή Ιδιωτική) στην οποία διενεργήθηκε η εξέταση και ενημερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας με το αποτέλεσμα της εξέτασης.

Σε περίπτωση μη ανίχνευσης ευρήματος, ολοκληρώνεται ο προληπτικός έλεγχος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου, εκδίδεται αυτόματα παραπεμπτικό εκτέλεσης Υπερηχογραφήματος Μαστού, διάρκειας 3 μηνών. Η εξέταση μπορεί να εκτελεστεί δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος (βλέπε Βήμα 2ο).

Βήμα 2ο

Με το άυλο παραπεμπτικό Υπερηχογραφήματος Μαστού διάρκειας 3 μηνών ή με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους (για όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση) οι γυναίκες δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τα συνεργαζόμενα κέντρα του προγράμματος ανά περιοχή, βρίσκονται στο πεδίο «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων» στον ιστότοπο https://mastografia.gov.gr/.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του Υπερηχογραφήματος Μαστού, εκδίδεται η γνωμάτευση από τον ειδικό της Μονάδας Φροντίδας Υγείας (Δημόσια ή Ιδιωτική) στην οποία διενεργήθηκε η εξέταση και ενημερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) με το αποτέλεσμα της εξέτασης.

Α) Σε περίπτωση που η εξέταση του Υπερηχογραφήματος Μαστού δεν ανιχνεύσει ευρήματα και αναλόγως με τα αποτελέσματα της Ψηφιακής Μαστογραφίας, ολοκληρώνεται ο προληπτικός έλεγχος.
Β) Σε περίπτωση ευρημάτων που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου από την εξέταση του Υπερηχογραφήματος Μαστού ή/και αναλόγως με τα αποτελέσματα της Ψηφιακής Μαστογραφίας, με την καταχώρηση του αποτελέσματος της εξέτασης του Υπερηχογραφήματος Μαστού στον ΑΗΦΥ, αυτόματα εκδίδεται κωδικός ιατρικής επίσκεψης, διάρκειας 3 μηνών, σε κλινικό ιατρό κατάλληλης ειδικότητας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ της (βλέπε στα Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων – Ιδιώτες Ιατροί στον ιστότοπο https://mastografia.gov.gr/).

Η γυναίκα θα διενεργήσει το Υπερηχογράφημα Μαστού και θα λάβει ενημέρωση για το αποτέλεσμα από τη Μονάδα Υγείας στην οποία διενήργησε την εξέταση.
Στην περίπτωση (Β), η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί, σε ιατρό ειδικότητας, όπως χειρουργό, γυναικολόγο, παθολόγο-ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή, γενικό ιατρό ως προσωπικό ιατρό, (θεράπων ιατρός), σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Υγείας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της γυναίκας.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Ποιες εξετάσεις περιλαμβάνει;

Για την ηλικιακή ομάδα 21 έως 29 ετών:

 • Εξέταση PAP TEST.
 • Κολποσκόπηση και λήψη δείγματος Βιοψίας (σε περίπτωση ευρήματος) από Γυναικολόγο.
 • Βιοψία (σε περίπτωση ευρημάτων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση).

Για την ηλικιακή ομάδα 30 έως 65 ετών:

 • Εξέταση HPV-DNA TEST.
 • Κολποσκόπηση και λήψη δείγματος Βιοψίας (σε περίπτωση ευρήματος) από Γυναικολόγο.
 • Βιοψία (σε περίπτωση ευρημάτων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση).

Ποιες γυναίκες είναι δικαιούχοι;

Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει κάθε γυναίκα ηλικίας 21 έως και 65 ετών, είτε είναι ασφαλισμένη είτε είναι ανασφάλιστη, αρκεί να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε PAP-TEST και HPV-DNA TEST τα τελευταία τρία χρόνια για τις ηλικίες 21 έως και 29 ετών και για τα τελευταία τρία και πέντε χρόνια αντίστοιχα για τις ηλικίες 30 έως και 65 ετών. Σύμφωνα με τις επίσημες επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες, η διενέργεια PAP-TEST σε γυναίκες από 21 έως και 29 ετών συστήνεται να πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, ενώ το HPV-DNA TEST σε γυναίκες από 30 έως και 65 ετών συστήνεται να πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια. Ως εκ τούτου, όταν μια γυναίκα έχει πραγματοποιήσει κατά τα προηγούμενα έτη την αντίστοιχη – με την ηλικιακή ομάδα που ανήκει- εξέταση, δεν συστήνεται να την επαναλάβει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Εξαιρούνται επίσης οι γυναίκες που έχουν υποστεί ολική υστερεκτομία ή έχουν ήδη διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας.

Πώς μπορώ να κάνω τις εξετάσεις;

Βήμα 1ο:

Οι γυναίκες-δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν άυλο παραπεμπτικό είτε με μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο τους είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι δικαιούχοι που είναι από 21 έως και 29 ετών θα λάβουν παραπεμπτικό, διάρκειας 6 μηνών, για τη διενέργεια (A) PAP-TEST, ενώ οι γυναίκες που είναι από 30 έως και 65 ετών θα λάβουν παραπεμπτικό, διάρκειας 6 μηνών, για τη διενέργεια (Β) HPV-DNA TEST. Στον ιστότοπο testpap.gov.gr επιλέγοντας το σημείο «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων» μπορείτε να βρείτε, ανά περιοχή, τους παρόχους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οι γυναίκες-δικαιούχοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να απευθυνθούν απευθείας σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με το Πρόγραμμα κέντρο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους δίνοντας απλά το ΑΜΚΑ τους.

Βήμα 2ο:

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων PAP-TEST και HPV-DNA TEST ανάλογα με την εκάστοτε ηλικιακή ομάδα η Μονάδα Φροντίδας Υγείας (Δημόσια ή Ιδιωτική) που διενέργησε τη δειγματοληψία εκδίδει τα αποτελέσματα, τα παραδίδει στη δικαιούχο και την ενημερώνει για τα βήματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου, που θα ενδείκνυται να ακολουθεί. Ανάλογα με το αποτέλεσμα και εφόσον υπάρχουν ευρήματα που χρήζουν διερεύνησης, η γυναίκα θα λάβει, εφόσον έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, sms ή email με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά, διάρκειας 3 μηνών έκαστο, για τη διενέργεια κολποσκόπησης και βιοψίας αναλόγως των αρχικών ευρημάτων. Τόσο οι γυναίκες με άυλη όσο και εκείνες που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη, μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα κέντρα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες.

Βήμα 3ο:

Οι γυναίκες δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κολποσκόπησης και της βιοψίας από τον Γυναικολόγο Ιατρό που έκανε την εξέταση της Κολποσκόπησης και έλαβε το δείγμα της Βιοψίας.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Ποιές είναι οι δωρεάν εξετάσεις που περιλαμβάνονται;

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν εξέταση με ειδικά τεστ που θα μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται από τα φαρμακεία, αλλά και δωρεάν διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης, σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ).

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι;

Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει κάθε πολίτης ηλικίας 50 έως και 69 ετών, είτε είναι ασφαλισμένος είτε είναι ανασφάλιστος, αρκεί να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε κολονοσκόπηση τα τελευταία 5 έτη.

Σύμφωνα με τις επίσημες επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες η διενέργεια κολονοσκόπησης σε άτομα από 50 έως και 69 ετών συστήνεται να πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια. Ως εκ τούτου, όταν ένας πολίτης έχει πραγματοποιήσει κατά τα προηγούμενα 5 έτη την εξέταση της κολονοσκόπησης, δεν συστήνεται να την επαναλάβει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Εξαιρούνται επίσης οι πολίτες που έχουν νοσήσει με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Πώς μπορώ να κάνω τις εξετάσεις;

Βήμα 1ο:

Οι πολίτες δικαιούχοι ηλικίας 50-69 ετών που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προσέλθουν σε φαρμακείο της επιλογής τους και να παραλάβουν το self test ανίχνευσης αίματος κοπράνων. Σε περίπτωση που δυσκολεύονται να κάνουν μόνοι τους το τεστ, μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τον φαρμακοποιό.

Οι δικαιούχοι ηλικίας 50-69 ετών που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε φαρμακείο της επιλογής τους και να λάβουν το self test μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Βήμα 2ο:

Με βάση τα αποτελέσματα του self test και των ερωτήσεων διαλογής, οι πολίτες θα παραπέμπονται για διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης. Οι πολίτες που χρειάζεται να διενεργήσουν την εξέταση της διαγνωστικής κολονοσκόπησης θα λάβουν, εφόσον έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, sms ή email με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, για τη διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης. Τόσο οι πολίτες με άυλη όσο και εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη, μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα κέντρα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι. Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων τηρούνται στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του κάθε πολίτη και οι πολίτες ενημερώνονται από τον ιατρό-γαστρεντερολόγο ο οποίος διενήργησε την εξέταση για τα αποτελέσματα και τα ευρήματα.

Βήμα 3ο:

Εφόσον διαπιστωθούν ευρήματα που χρήζουν επεμβατικής αντιμετώπισης κατά τη διαγνωστική κολονοσκόπηση, τότε ο πολίτης που έχει άυλη συνταγογράφηση θα λάβει sms ή email με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, για τη διενέργεια επεμβατικής κολονοσκόπησης σε εξειδικευμένα κέντρα που πληρούν τις προδιαγραφές τις οποίες έχει θέσει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Τόσο οι πολίτες με άυλη όσο και εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα κέντρα που θα βρουν στον ιστότοπο www.colon.gov.gr, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι, δίνοντας απλά το ΑΜΚΑ τους. Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων τηρούνται στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του κάθε πολίτη και οι πολίτες ενημερώνονται από τον ιατρό-γαστρεντερολόγο ο οποίος διενήργησε την εξέταση για τα αποτελέσματα και τα ευρήματα.

Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων

Ποιές είναι οι δωρεάν εξετάσεις που περιλαμβάνονται;

Οι δωρεάν εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον Προληπτικό Έλεγχο ενδεικτικά, είναι:

 • Ολική χοληστερόλη (TCHOL)
 • Χοληστερόλη των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-C)
 • Χοληστερόλη των υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-C)
 • Τριγλυκερίδια (TG)
 • Νon-HDL-C
 • Σάκχαρο αίματος – γλυκόζη (GLU)
 • Γενική Αίματος

Ακολουθεί επίσκεψη στον Ιατρό για:

 • Έλεγχο και καταγραφή αρτηριακής πίεσης, ιστορικό (κάπνισμα, σωματομετρήσεις, κ.ά.)
 • Για τους άνδρες έως 39 ετών και γυναίκες έως 49 ετών μόνο καταγραφή αποτελεσμάτων εξετάσεων και συλλογής δεδομένων.
 • Για τους άνδρες από 40 και άνω και γυναίκες από 50 και άνω η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει και την εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι;

Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει κάθε πολίτης ηλικίας 30 έως και 70 ετών, είτε είναι ασφαλισμένος είτε είναι ανασφάλιστος, αρκεί να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Πώς μπορώ να κάνω τις εξετάσεις;

Βήμα 1ο:

Οι δικαιούχοι ηλικίας 30-70 ετών που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν το άυλο παραπεμπτικό με μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι δικαιούχοι ηλικίας 30-70 ετών που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό), να ζητήσουν εκτύπωση του παραπεμπτικού τους και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

Διαβάστε επίσης:

Ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την πρόληψη

Το πρόγραμμα που θέτει σε προτεραιότητα την Υγεία των Ελλήνων

Αγαπηδάκη: Πόσες γυναίκες έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφιών «Φώφη Γεννηματά»