Στη δημιουργία οκτώ Κινητών Κλιμακίων διάρκειας έξι μηνών για τη στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες και τριών με διάρκεια από τις 7/9/2023 έως και τις 30/9/2023 ειδικά για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες, προχωρά το Υπουργείο Υγείας με απόφαση του Υφυπουργού, Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση:

Α) Αναφορικά με τις πυρκαγιές, θα συσταθούν δύο κινητά κλιμάκια στον Έβρο τα οποία θα στηρίζουν την ήδη υπάρχουσα Κινητή Μονάδα του φορέα «ΕΚΨ.Π Σακελλαρόπουλος». Σκοπός των εν λόγω κλιμακίων θα είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη του πληθυσμού στις περιοχές των δήμων Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο το 2023. Τα εν λόγω κλιμάκια θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με το Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».

Το 1ο κλιμάκιο θα αποτελείται από από δύο ψυχολόγους, ένα κοινωνικό λειτουργό, ένα νοσηλευτή, ένα
διοικητικό υπάλληλο και το 2ο κλιμάκιο θα αποτελείται από δύο ψυχολόγους, δύο κοινωνικούς λειτουργούς. Το προσωπικό θα είναι πλήρους απασχόλησης. Η εποπτεία, ο συντονισμός και η εξασφάλιση της συνεργασίας με τις μονάδες της ΥΠΕ θα γίνεται από το αρμόδιο πρόσωπο αναφοράς που θα καθοριστεί από το Διοικητή της 4ης ΥΠΕ.

Β) Αναφορικά με τις πλημμύρες, θα συσταθούν τα κάτωθι κινητά κλιμάκια:

α) ένα κλιμάκιο από το φορέα «ΔΙΟΔΟΣ» στην περιοχή της Μαγνησίας, για την ενίσχυση της υπάρχουσας Κινητής Μονάδας,

β) ένα κλιμάκιο από το φορέα «ΘΕΨΥΠΑ» στη Λάρισα, το οποίο θα ενισχύσει το υπάρχον Κέντρο Ημέρας.

γ) ένα κλιμάκιο από το φορέα «ΕΠΑΨΥ» στη Λάρισα που θα ενισχύσει το ήδη υπάρχον Κέντρο Ημέρας.

δ) δύο κλιμάκια από το φορέα «ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ» για την ενίσχυση της υπάρχουσας Kινητής Μονάδας.: το 1ο κλιμάκιο θα δραστηριοποιείται στην Καρδίτσα και θα συνεργάζεται με την υπάρχουσα Κινητή Μονάδα του φορέα ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και το 2ο κλιμάκιο θα δραστηριοποιείται στα Τρίκαλα. Έκαστο από τα κλιμάκια θα αποτελείται από τρία άτομα, ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνικό λειτουργό και έναν υπάλληλο ειδικότητας επιλογής του φορέα.

ε) ένα κλιμάκιο από το φορέα «Χαμόγελο του Παιδιού» στην περιοχή της Λάρισας το οποίο θα αποτελείται από έξι άτομα: τρεις κοινωνικούς λειτουργούς, έναν ψυχολόγο, έναν διοικητικό υπάλληλο και έναν οδηγό. Το προσωπικό που θα ασχολείται στα ανωτέρω κλιμάκια θα είναι πλήρους απασχόλησης.

Τέλος, ο φορέας ΑΜΚΕ «ΙΑΣΙΣ» επιχειρεί ήδη στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές με την παρουσία τριών κλιμακίων από τις 7-9-23 και θα επιχειρεί έως και τις 30-9-23 .

 

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΣΥ: Δημιουργείται δίκτυο για τα εγκεφαλικά επεισόδια – Τα 17 νοσοκομεία που θα συμμετέχουν

Νοσοκομεία: Τι φρενάρει την είσοδο νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα

Χρυσοχοΐδης: Πώς η Ελλάδα θα γίνει Ιρλανδία στην παραγωγή φαρμάκων