Τουλάχιστον έκπληκτη και απογοητευμένη δηλώνει η πενταμελής Επιτροπή που εκπροσωπούσε τις επιστημονικές ιατρικές εταιρίες στον διάλογο με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) για την τροπή που έλαβε το μείζον θέμα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της διοργάνωσης συνεδρίων.

Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των γιατρών και της διεξαγωγής επιστημονικών συνεδρίων καθώς και οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης και χρηματοδότησης των σχετικών δραστηριοτήτων καθορίστηκαν, λίγες μέρες πριν, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, αιφνιδιάζοντας τις επιστημονικές εταιρίες.

Όπως διαπιστώνει η πενταμελής Επιτροπή, δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα στην Αριστοτέλους με τους επικεφαλής του ΚΕΣΥ και του υπουργείου Υγείας, αναφορικά με τη νομοθέτηση του πλαισίου στο συγκεκριμένο πεδίο. Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει μια υπουργική απόφαση η οποία ρύθμισε το θέμα αγνοώντας προκλητικά τη συμφωνία των δύο πλευρών ότι δεν θα υπάρξει καμία ενέργεια εάν δεν προηγηθεί συνάντηση και συμφωνία των τριών εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή του υπουργείου Υγείας, των επιστημονικών εταιριών και των εμπορικών/βιομηχανικών φορέων. Παρότι επρόκειτο για ένα θέμα που είχε απασχολήσει την ιατρική κοινότητα και τις επιστημονικές εταιρίες, με τις τελευταίες να έχουν λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει διαβούλευση πριν από τη νομοθέτηση, τελικά η στάση της Αριστοτέλους αιφνιδίασε και απογοήτευσε τον ιατρικό κόσμο.

Σε επιστολή που υπογράφουν πέντε επιστήμονες από ισάριθμες επιστημονικές εταιρίες και οι οποίοι απευθύνονται στον πρόεδρο του ΚΕΣΥ, κ. Κωνσταντίνο Μάρκου, τονίζεται πως σύσσωμο το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκουν αναγνωρίζει την ανάγκη εξορθολογισμού στο χώρο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και υπενθυμίζεται ότι έχει επιδειχθεί καθ’όλο το διάστημα των σχετικών επαφών πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας. Οι πέντε πρόεδροι επιστημονικών εταιριών οι οποίοι συμμετείχαν στον διάλογο και την (υποτιθέμενη) συμφωνία με τον κ. Μάρκου είναι οι εξής: Κωνσταντίνος Τσιούφης, πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, Ιωάννης Μπολέτης, πρόεδρος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρίας, Ιωάννης Μπουκοβίνας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων, Παναγιώτης Γαργαλιάνος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων και Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας.

Η επιστολή προς το ΚΕΣΥ

«Με έκπληξη και απογοήτευση πληροφορηθήκαμε την υπουργική απόφαση 46754 που αφορά τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατ’ επέκταση τη διοργάνωση συνεδρίων. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όλες οι επιστημονικές εταιρίες (ΕΕ) ειδικότητας-εξειδίκευσης έχουμε αναγνωρίσει την ανάγκη εξορθολογισμού στο χώρο αυτό και η πενταμελής επιτροπή επιδείξαμε όλο αυτό το διάστημα πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας» υπενθυμίζουν απευθυνόμενοι προς τον κ. Μάρκου, αλλά και τον αντιπρόεδρο του ΚΕΣΥ, κ. Χ. Νικολάου.

Αναφέρονται στη συνέχεια στην τελευταία συνάντηση της επιτροπής στο υπουργικό γραφείο στην Αριστοτέλους, όπου όπως εξηγούν «λάβαμε τη ρητή δέσμευση του Υπουργείου ότι δε θα προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνάντηση-συμφωνία των τριών εμπλεκομένων φορέων – Υπουργείου, ΕΕ και Βιομηχανίας».

Οι επιστημονικές εταιρίες καταλήγοντας υπογραμμίζουν πως οι συναινετικές διαδικασίες και ο ουσιαστικός διάλογος αποτελούν τον μόνο ενδεικνυόμενο τρόπο για βελτίωση της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, που είναι καθοριστικός παράγοντας για την παροχή καλής περίθαλψης στον ασθενή.