Μια νέα θεραπευτική επιλογή αποκτούν και στην Ευρώπη οι ενήλικοι ασθενείς με μεταστατικό, πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση του pembrolizumab σε συνδυασμό με καθιερωμένο σχήμα χημειοθεραπείας ως αγωγή 1ης γραμμής.

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της KEYNOTE-407, μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης III, που αξιολόγησε το pembrolizumab σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη-πακλιταξέλη ή nab-πακλιταξέλη σε σύγκριση μόνο με καρβοπλατίνη-πακλιταξέλη ή nab-πακλιταξέλη. Τα δύο πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η βελτίωση στη συνολική επιβίωση (OS) και στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS). Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνουν το ποσοστό αντικειμενικής απόκρισης (ORR) και τη διάρκεια απόκρισης (DOR). Στη μελέτη συμμετείχαν 559 ασθενείς που τους χορηγήθηκε τυχαία (1:1) μία από τις ακόλουθες θεραπείες μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης:

– Χορήγηση 200 mg pembrolizumab και AUC 6 mg/mL/min καρβοπλατίνη την 1η ημέρα κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους και 200 mg/m2 πακλιταξέλη την 1η ημέρα κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους ή 100 mg/m2 nab-πακλιταξέλη τις ημέρες 1, 8 και 15 κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους, ακολουθούμενες από δόση 200 mg pembrolizumab κάθε τρεις εβδομάδες. Το pembrolizumab χορηγήθηκε πριν από τη χημειοθεραπεία την 1η ημέρα.

– Εικονικό φάρμακο και AUC 6 mg/mL/min καρβοπλατίνη κατά την 1η ημέρα κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους και 200 mg/m2 πακλιταξέλη την 1η ημέρα κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους ή 100 mg/m2 nab-πακλιταξέλη τις ημέρες 1, 8 και 15 από κάθε κύκλο 21 ημερών για τέσσερις κύκλους, ακολουθούμενο από εικονικό φάρμακο κάθε 3 εβδομάδες.

Στην KEYNOTE-407, η συνδυασμένη αγωγή pembrolizumab με καρβοπλατίνη και είτε πακλιταξέλη είτε nab-πακλιταξέλη βελτίωσε σημαντικά τη συνολική επιβίωση, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 36% σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνο (HR=0,64 [95% CI 0,49-0,85], p<0,0008). Η συνδυασμένη αγωγή με pembrolizumab έδειξε επίσης βελτίωση στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, με μείωση του κινδύνου προόδου ή θανάτου κατά 44% σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνο (HR=0,56 [95% CI, 0,45-0,70], p<0,0001). Μεταξύ των ασθενών που έλαβαν συνδυασμένη αγωγή με pembrolizumab, το ποσοστό αντικειμενικής απόκρισης ήταν 58% (95% CI, 52-64) σε σύγκριση με 38% (95% CI, 33-44) για ασθενείς που υποβλήθηκαν μόνο σε χημειοθεραπεία (p<0,0001). Ο διάμεσος χρόνος απόκρισης ήταν 7,7 μήνες (εύρος, 1,1+ έως 14,7+ μήνες) για ασθενείς που έλαβαν συνδυασμένη αγωγή με pembrolizumab σε σύγκριση με 4,8 μήνες (εύρος, 1,3+ έως 15,8+ μήνες) για ασθενείς που υποβλήθηκαν μόνο σε χημειοθεραπεία. Η ασφάλεια του pembrolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έχει αξιολογηθεί σε 791 ασθενείς με ΜΜΚΠ που λαμβάνουν 200 mg, 2 mg/kg ή 10 mg/kg pembrolizumab κάθε τρεις εβδομάδες, στο πλαίσιο κλινικών μελετών. Σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (49%), αναιμία (48%), κόπωση (38%), δυσκοιλιότητα (34%), διάρροια (31%), ουδετεροπενία (29%) και μειωμένη όρεξη (28%). Περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών Βαθμού 3-5 σε ποσοστό 67% για τη συνδυασμένη αγωγή με pembrolizumab και 66% για χημειοθεραπεία μόνο. Μετά και την εξέλιξη αυτή, το pembrolizumab καθίσταται η πρώτη ανοσοθεραπεία (anti-PD-1 παράγοντας) που εγκρίνεται στην Ευρώπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για ασθενείς με μεταστατικό, πλακώδη ΜΜΚΠ ανεξάρτητα από την έκφραση του βιοδείκτη PD-L1. Η νέα αυτή ένδειξη έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες που διαθέτει το pembrolizumab στην 1η γραμμή θεραπείας, περιλαμβάνοντας πλέον και τους δύο ιστολογικούς τύπους μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, τον πλακώδη και τον μη πλακώδη. «Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στην Ευρώπη, επομένως η συγκεκριμένη έγκριση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τους ασθενείς και τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτό τον δύσκολα αντιμετωπίσιμο τύπο καρκίνου του πνεύμονα», δήλωσε ο Δρ. Luis Paz-Ares, πρόεδρος του Τμήματος Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Doce de Octubre της Μαδρίτης, στην Ισπανία. Η έγκριση επιτρέπει την εμπορική διάθεση της συνδυαστικής αγωγής με pembrolizumab και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στην εγκεκριμένη δόση των 200 mg κάθε τρεις εβδομάδες μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας. Υπενθυμίζεται ότι για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, το pembrolizumab έχει επίσης λάβει έγκριση στην Ευρώπη: - ως αγωγή 1ης γραμμής του μεταστατικού, μη πλακώδους, μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με πεμετρεξίδη και πλατίνα, σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι δεν φέρουν EGFR ή ALK θετικές μεταλλάξεις όγκου (KEYNOTE-189) - ως μονοθεραπεία, ως αγωγή 1ης γραμμής του μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με βαθμολογία αναλογίας όγκου (TPS) ≥ 50 %, χωρίς EGFR ή ALK θετικές μεταλλάξεις όγκου (KEYNOTE-024), και - ως αγωγή του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με βαθμολογία αναλογίας όγκου TPS ≥ 1 % και οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον ένα προηγούμενο σχήμα χημειοθεραπείας (KEYNOTE-010). Ο καρκίνος του πνεύμονα, ο οποίος σχηματίζεται στους ιστούς των πνευμόνων, συνήθως μέσα στα κύτταρα των αεραγωγών, είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Το 2018 καταγράφηκαν σχεδόν 388.000 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη. Οι δύο κύριοι τύποι του συγκεκριμένου καρκίνου είναι ο Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΚΠ) και ο Μη Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ). Ο Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου του πνεύμονα, που αντιστοιχεί σε περίπου 85% όλων των περιπτώσεων. Υπάρχουν αρκετοί υποτύποι ΜΜΚΠ, συμπεριλαμβανομένου του αδενοκαρκινώματος (που αντιστοιχεί στο 40% των καρκίνων του πνεύμονα), του καρκινώματος πλακωδών κυττάρων (25 έως 30%) και του μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος (10 έως 15%).