Την εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και επικεφαλής του Γραφείου ΠΟΥ στην Ελλάδα, Δρ. J. Marianna Trias, συνάντησε στην κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) ο πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ. Μετά από σχετική πρόσκληση του κ. Ρόζενμπεργκ, η Δρ Trias μετείχε σε συνάντηση με κλιμάκιο επιστημόνων του Οργανισμού. Η συνάντηση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα ενώ διερευνήθηκαν μεταξύ άλλων οι τρόποι και η επέκταση συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η Δρ Trias, αναφέρθηκε στις τρεις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες του νέου 5ετούς Προγράμματος του ΠΟΥ, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, πριν από ένα χρόνο (Μάιος 2018) και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν σε επίπεδο χώρας: Την προώθηση της καθολικής κάλυψης υγείας, την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη βελτίωση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του νέου Οργανισμού από τον Πρόεδρο ΔΣ, κ. Θ. Ρόζενμπεργκ, ενώ ακολούθησε σειρά παρουσιάσεων από επιστημονικά στελέχη του ΕΟΔΥ. Παρουσιάστηκαν δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης για μεταδιδόμενα νοσήματα όπως η ελονοσία, η ιλαρά και η γρίπη, στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της εφαρμογής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού στη χώρα μας καθώς και το μεταναστευτικό/προσφυγικό. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του ζητήματος της μικροβιακής αντοχής στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και διαχρονικές προκλήσεις για το εθνικό σύστημα υγείας.