Την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής ελλείψεων φαρμάκων παρουσίασε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) –τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της λειτουργίας της και περίπου έναν μήνα μετά την παρουσίασή της σε εκπροσώπους ενώσεων ασθενών, Ιατρικών Συλλόγων, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, της ΟΣΦΕ και φαρμακευτικών εταιρειών.

Ως ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο ΕΟΦ για να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση των ελλείψεων, χαρακτήρισε τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή ο πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Ιωάννης Μαλέμης. «Τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στον ΕΟΦ όπως η παρακολούθηση των πωλήσεων από τις φαρμακευτικές εταιρίες οι οποίες υποχρεούνται να μας ενημερώνουν μέσα σε 48 ώρες για τα σκευάσματα που διέθεσαν σε φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, και η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των παράλληλων εξαγωγών από τις φαρμακαποθήκες, συμβάλουν στη μείωση του αντίκτυπου που έχουν οι ελλείψεις» ανέφερε ο κ. Μαλέμης, σε μία προσπάθεια να δικαιολογήσει τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο του Οργανισμού σε ένα τοπίο που «βομβαρδίζεται» συνεχώς από τις ελλείψεις φαρμάκων. Περίπου 90 φάρμακα αναφέρονται στον κατάλογο των ελλείψεων του ΕΟΦ.

Επιχειρώντας να εξηγήσει τις ελλείψεις, η διευθύντρια του αρμόδιου τμήματος, κυρία Λία Γκούρα, ανέφερε πως «υπάρχουν παράγοντες που είναι πιθανό να συμβάλλουν σε δημιουργία έλλειψης, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές, οι αποτυχίες σε ένα σύνθετο σύστημα παραγωγής, η διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, οι τιμές των φαρμάκων κ.α.». Η ίδια χαρακτήρισε ως «ένα συμπληρωματικό εργαλείο την πλατφόρμα υποβολής ελλείψεων η οποία θα επιτρέψει να συλλέγονται και να αξιολογούνται περισσότερα δεδομένα», καθώς με το ισχύον σύστημα μέσω φαξ, mail, τηλεφωνημάτων καθένας μπορεί να δηλώσει έλλειψη, τόσο θεσμικός παράγοντας του χώρου του φαρμάκου όσο και πολίτες.

Πλέον, μέσω της πλατφόρμας- η πρόσβαση της οποίας προϋποθέτει username και password από τον ενδιαφερόμενο χρήστη-, στόχος είναι να δίδεται με αίσθημα ευθύνης κάθε πληροφορία για έλλειψη φαρμάκου. Με δεδομένο ότι φαρμακευτικές εταιρίες, φαρμακαποθήκες και σύλλογοι φαρμακοποιών διατηρούν δίαυλο επικοινωνίας με τον ΕΟΦ για το θέμα των ελλείψεων, οι επικεφαλής του Οργανισμού καλούν μέσω του τύπου τους συλλόγους ασθενών και τις επιστημονικές ιατρικές εταιρίες να «τροφοδοτήσουν» με τυχόν στοιχεία για ελλείψεις.