Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την οφατουμουμάμπη για τη θεραπεία υποτροπιάζουσων μορφών πολλαπλής σκλήρυνσης (RMS) σε ενήλικες ασθενείς με ενεργή νόσο, όπως αυτοί ορίζονται με βάση κλινικά ή απεικονιστικά χαρακτηριστικά.

Η οφατουμουμάμπη είναι μια στοχευμένη, με συγκεκριμένη δοσολογία και χορήγηση θεραπεία έναντι των Β-κυττάρων, που έχει καταδείξει ανώτερη αποτελεσματικότητα και παρόμοιο προφίλ ασφάλειας σε σύγκριση με την τεριφλουνομίδη, μια θεραπεία πρώτης γραμμής για την πολλαπλή σκλήρυνση.

Η οφατουμουμάμπη είναι μια στοχευμένη θεραπεία έναντι των Β-κυττάρων, με συγκεκριμένη δοσολογία, που προσφέρει την ευελιξία της αυτοχορήγησης σε ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης (RMS). Πρόκειται για θεραπεία μονοκλωνικού αντισώματος (mAb) κατά του υποδεχέα CD20 των Β-κυττάρων, η οποία αυτοχορηγείται με υποδόρια ένεση μία φορά τον μήνα.

Οι αρχικές δόσεις της οφατουμουμάμπης χορηγούνται τις Εβδομάδες 0, 1 και 2, ενώ η πρώτη ένεση πραγματοποιείται με την καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγείας. Όπως φαίνεται σε προκλινικές μελέτες, η οφατουμουμάμπη πιστεύεται ότι δρα μέσω της σύνδεσής της σε έναν διακριτό επίτοπο στον υποδοχέα του CD20, επάγοντας ισχυρή λύση και μείωση των Β-κυττάρων. Ο εκλεκτικός μηχανισμός δράσης και η υποδόρια χορήγηση της οφατουμουμάμπης καθιστά εφικτή την συγκέντρωσή της με ακρίβεια στους λεμφαδένες, εκεί όπου απαιτείται μείωση των Β-κυττάρων στη νόσο της ΠΣ, ενώ σε κλινικές μελέτες έχει δειχθεί ότι μπορεί ενδεχομένως να διατηρεί τα Β-κύτταρα του σπληνός.

Η άπαξ μηνιαία χορήγηση της οφατουμουμάμπης διαφέρει από αυτή άλλων αντι-CD20 θεραπειών, καθώς επιτρέπει ταχύτερη αναπλήρωση του αριθμού των Β-κυττάρων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση της πολλαπλής σκλήρυνσης.

«Με πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους στην Ευρώπη να ζουν με πολλαπλή σκλήρυνση, μια ανίατη μέχρι στιγμής νόσος, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι η έρευνα συνεχίζεται και αναπτύσσονται και άλλες θεραπείες.  Καλωσορίζουμε την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, χάρη στην οποία δίνεται μια ακόμη θεραπευτική επιλογή για τα άτομα που ζουν με RMS», είπε ο Pedro Carrascal, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (EMSP).