Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχωρά σε ανάκληση της παρτίδας 800452 με ημερομηνία λήξης 1/2021 του φαρμακευτικού προϊόντος KARVOFIL 300mg/tab κατόπιν ανίχνευσης της ουσίας NDEA (πιθανός καρκινογόνος παράγοντας) σε επίπεδα άνω των επιτρεπτών ορίων.

Tο KARVOFIL ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που είναι γνωστά ως ανταγωνιστές των υποδοχέων τηςαγγειοτασίνης-II και χορηγείται σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (ιδιοπαθούς υπέρτασης) και για την προστασία των νεφρών σε ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη τύπου 2 και εργαστηριακά επιβεβαιωμένη έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.

Η εταιρεία VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας των προϊόντων KARVOFIL στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

«Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν», υπενθυμίζει ο ΕΟΦ.