Η Daiichi Sankyo (TSE: 4568) και η MSD (γνωστή ως Μerck στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά) (NYSE: MRK) σύναψαν μια παγκόσμια συμφωνία ανάπτυξης και εμπορίας για τρία υπό κλινική διερεύνηση συζεύγματα αντισώματος-φαρμάκου (ADC) με τεχνολογία DXd. Οι εταιρείες θα αναπτύξουν από κοινού και δυνητικά θα διαθέσουν εμπορικά τα τρία αυτά σκευάσματα παγκοσμίως, εκτός από την Ιαπωνία, όπου η Daiichi Sankyo θα διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα. Η Daiichi Sankyo θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παρασκευή και την προμήθεια των τριών σκευασμάτων.

Και τα τρία ως άνω σκευάσματα βρίσκονται σε διάφορα στάδια κλινικής ανάπτυξης/έρευνας για τη θεραπεία πολλαπλών συμπαγών όγκων τόσο ως μονοθεραπεία όσο και/ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. Η υποβολή αίτησης αδειοδότησης βιολογικών προϊόντων (BLA) στις Η.Π.Α. έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου 2024 για ένα εκ των τριών σκευασμάτων και βασίζεται σε δεδομένα από κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ.

Το δεύτερο υπό διερεύνηση σκεύασμα αξιολογείται επί του παρόντος ως μονοθεραπεία στην κλινική δοκιμή IDeate-01 (ClinicalTrials.gov; NCT05280470). Επικαιροποιημένα αποτελέσματα από μια ανάλυση υποομάδας μιας κλινικής δοκιμής Φάσης Ι/ΙΙ σε SCLC παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (IASLC 2023). Το τρίτο υπό διερεύνηση σκεύασμα αξιολογείται προς το παρόν σε μια, πρώτη σε ανθρώπους, κλινική δοκιμή Φάσης I (ClinicalTrials.gov; NCT04707248).

Η Daiichi Sankyo χρησιμοποιεί την αποκλειστική τεχνολογία DXd για να στοχεύει και να παρέχει ένα κυτταροτοξικό φορτίο μέσα στα καρκινικά κύτταρα που εκφράζουν ένα συγκεκριμένο αντιγόνο κυτταρικής επιφάνειας. Κάθε ADC αποτελείται από ένα μονοκλωνικό αντίσωμα συνδεδεμένο με ένα φορτίο αναστολέα τοποϊσομεράσης Ι μέσω διασπάσιμων συνδέσμων που βασίζονται σε τετραπεπτίδια.

«Τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές συνεχίζουν να αποδεικνύουν την ευρεία εφαρμογή των συζευγμάτων αντισώματος-φαρμάκων με τεχνολογία DXd της Daiichi Sankyo σε πολλούς στόχους, με καθένα από αυτά τα υπό διερεύνηση φάρμακα να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την κλινική πρακτική», δήλωσε ο Sunao Manabe, Representative Director, Executive Chairperson and CEO, Daiichi Sankyo Company, Limited. «Καθώς η Daiichi Sankyo συνεχίζει τη μεταμόρφωσή της σε παγκόσμιο ηγέτη στην ογκολογία ενισχύοντας όλο και περισσότερο τις υποδομές και τα ταλέντα μας, αναγνωρίζουμε ότι μια συνεργασία με την MSD, μια εταιρεία με αξιοσημείωτη εμπειρία στην ογκολογία και ισχυρές εσωτερικές δυνατότητες και πόρους ανάπτυξης, θα μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας να καταστήσουμε διαθέσιμα αυτά τα πιθανά νέα DXd ADCs σε περισσότερους ασθενείς το συντομότερο δυνατό».

«Στην MSD, συνεχίζουμε να αυξάνουμε και να εμπλουτίζουμε το ογκολογικό μας χαρτοφυλάκιο, ενώ παράλληλα εργαζόμαστε στην οικοδόμηση του ανοσο-ογκολογικού μας χαρτοφυλακίου», δήλωσε ο Robert M. Davis, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MSD. «Η πρωτοποριακή δουλειά των επιστημόνων της Daiichi Sankyo έχει αναδείξει τις εκτεταμένες δυνατότητες των ADCs να παρέχουν σημαντικές νέες επιλογές σε ασθενείς με καρκίνο. Ανυπομονούμε να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνεργασία για να διαθέσουμε την επόμενη γενιά αντικαρκινικών φαρμάκων ακριβείας, με γνώμονα την αμοιβαία συμπόνια μας για τους ασθενείς σε όλο τον κόσμο».

Σχετικά με το χαρτοφυλάκιο της Daiichi Sankyo στα DXd ADC

Το χαρτοφυλάκιο της Daiichi Sankyo αποτελείται επί του παρόντος από έξι σκευάσματα σε κλινική ανάπτυξη σε πολλαπλούς τύπους καρκίνου. Ένα ADC που στοχεύει το HER2 και ένα ADC που στοχεύει το TROP2, αναπτύσσονται από κοινού και διατίθενται εμπορικά παγκοσμίως με την AstraZeneca. Το ADC που στοχεύει το HER3, το ADC που στοχεύει το B7-H3 και το ADC που στοχεύει το CDH6, αναπτύσσονται από κοινού και διατίθενται εμπορικά παγκοσμίως με τη MSD. Τέλος ένα ADC που στοχεύει το TA-MUC1, αναπτύσσεται από την Daiichi Sankyo.

Τα εν λόγω υπό κλινική διερεύνηση φάρμακα δεν έχουν εγκριθεί για καμία ένδειξη σε καμία χώρα. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχουν τεκμηριωθεί.