Η ανάγκη της συνεργασίας αυτής ήταν και το βασικότερο μήνυμα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις του φετινού Delphi Economic Forum. Είχε μάλιστα ξεχωριστή σημασία γιατί από τη μία πλευρά συμμετείχε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Μίνα Γκάγκα και η αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ρόζα Βρεττού και από την άλλη, οι επιστήμονες και οι φορείς που ίδρυσαν και στηρίζουν παγκοσμίως -και στην Ελλάδα- την πρωτοβουλία Partnership for Health System Sustainability & Resilience (PHSSR) που είναι το London School of Economics, το World Economic Forum και η AstraZeneca. Και η πρωτοβουλία αυτή πράγματι οδηγεί σε λύσεις.

«Η δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων υγείας προϋποθέτει πολιτικές υγείας ολοκληρωμένες και μακροπρόθεσμες, οι οποίες θα πρέπει να προκύπτουν μετά από διάλογο των εμπλεκόμενων φορέων και να στηρίζονται σε πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού» τόνισε η κυρία Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου. «Σήμερα έχουμε τον τρόπο και τα εργαλεία να δράσουμε προς την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας μας. Οι ειδικοί έχουν αναδείξει τις προτεραιότητες και, πλέον, τα συμπεράσματα της μελέτης PHSSR αποτελούν μία κοινώς αποδεκτή βάση για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών», συμπλήρωσε.

Η κυρία Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου

Η επιστημονική τεκμηρίωση του PHSSR

Οι προτάσεις οι οποίες τεκμηριώνονται μέσα από τη μελέτη του PHSSR παρουσιάστηκαν από τον κ. Κώστα Αθανασάκη, επίκουρο καθηγητή Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος έχει και την ευθύνη της μελέτης για τη χώρα μας.
«Πρέπει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και το ότι δεν θα σπάει από μείζονα γεγονότα, όπως οι οικονομικές κρίσεις και οι πανδημίες», τόνισε. Και παρατήρησε παράλληλα: «Σαράντα χρόνια το σύστημα υγείας κάνει πολιτική υγείας με βάση την προσφορά, ενώ θα έπρεπε να φτιάξει πολιτικές υγείας με βάση τη ζήτηση, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πληθυσμού».
«Δεν πρέπει το μέτρο σύγκρισης να είναι πού είμαστε, αλλά το πού θα μπορούσαμε να είμαστε» συμπλήρωσε από την πλευρά του ο κ. Ηλίας Κυριόπουλος, Assistant Professor, Department of Health Policy του London School of Economics (LSE).

Εστιάζοντας στον τομέα του φαρμάκου και συνοψίζοντας τις πολιτικές που βασίζονται στη μελέτη του PHSSR και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος υγείας, η κυρία Χουλιάρα αναφέρθηκε σε επτά συγκεκριμένους πυλώνες:

• Κατάρτιση κειμένου εθνικής πολιτικής φαρμάκου, πενταετούς διάρκειας, με τη συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων μερών
• Δημιουργία αυτόνομου και ανεξάρτητου οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας
• Δημιουργία πλαισίου και μηχανισμού για την ανάλυση των δεδομένων χρήσης τεχνολογιών υγείας και τη διάθεσή τους στην επιστημονική κοινότητα
• Δημόσια διαθεσιμότητα των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σταδιακή προσπάθεια καταγραφής θεραπευτικών εκβάσεων ώστε να συνδεθούν θεραπείες με αποτελέσματα
• Επέκταση και εμπλουτισμός ψηφιακών εργαλείων, όπως ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία και ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς
• Ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου συνταγογράφησης
• Καθιέρωση διαδικασίας ορισμού του ετήσιου ορίου δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, με βάση τη ζήτηση, τις πραγματικές δηλαδή ανάγκες του πληθυσμού.