Στο Τμήμα Απεικόνισης του ΜΗΤΕΡΑ, εγκαταστάθηκε υπερσύγχρονος 3Τesla Μαγνητικός Τομογράφος (Magnetom Vida του κατασκευαστικού οίκου Siemens), βιομετρικής τεχνολογίας, ο οποίος αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα της τεχνολογίας της ιατρικής απεικόνισης και ένα από τα πλέον εξελιγμένα σε ταχύτητα συστήματα Μαγνητικής Τομογραφίας που υπάρχουν σήμερα.

Ο Μαγνητικός Τομογράφος προσφέρει άριστης ποιότητας εικόνες, με εξαιρετική διακριτική ικανότητα ακόμα και σε εξετάσεις με ελεύθερη αναπνοή, όπως και σε δυναμικές εξετάσεις. Επιπλέον, το μηχάνημα αυτό προσαρμόζεται στη σωματομετρία και στην καρδιακή και αναπνευστική συχνότητα του ασθενούς, γεγονός που περιορίζει τα σφάλματα λόγω κίνησης, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί ικανοποιητικά και κλειστοφοβικούς ασθενείς.

Η τεχνολογία αιχμής του συστήματος ισχύος 3Tesla, επιτρέπει τη διενέργεια κορυφαίας ποιότητας ειδικών εξετάσεων όπως μεταξύ άλλων Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς, Μαγνητική Μαστογραφία, Πολυπαραμετρική Μαγνητική Προστάτη, Μαγνητική Ορθού, Μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου και σώματος, καθώς και Λειτουργική – Φασματοσκοπική μελέτη με Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου.

Επιπρόσθετα, στο Τμήμα Απεικόνισης του ΜΗΤΕΡΑ, εγκαταστάθηκε νέος πολυτομικός αξονικός τομογράφος 64 τομών (Siemens Somatom), ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας όλων των ειδικών και των σύνθετων εξετάσεων, όπως   αξονική αγγειογραφία, αξονική στεφανιογραφία και  αξονική εντερογραφία, με πολύ υψηλή πιστότητα και διαγνωστική ακρίβεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων, αρχειοθετούνται στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς my-Ygeia, όπου κάθε ασθενής έχει πρόσβαση 24/7 και μπορεί εύκολα να τα αποστείλει ηλεκτρονικά (με email) όπου επιθυμεί.