Με τον δεύτερο κύκλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Βασικές Αρχές Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων» συνεχίζεται το «Πανελλήνιο Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής», με τον διακριτικό τίτλο GRIPP–SNF, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υλοποιείται από το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO (cleoresearch.org), σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και υπό την εποπτεία του Ο.ΔΙ.Π.Υ.

To Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων» εκπονήθηκε σε συνεργασία του CLEO με το Eθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με φορέα υλοποίησης το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, και στον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος υπάρχει αυξημένη συμμετοχή από 120 Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ), ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός υποψηφίων για τους επόμενους κύκλους.

Στον πρώτο κύκλο (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2021) συμμετείχαν συνολικά 92 ΝΕΛ, εκ των οποίων οι 72 (78,26%) προχώρησαν μέχρι την αξιολόγηση μετά τη διενέργεια του εκπαιδευτικού προγράμματος (τελική εξέταση). Από τους 72 ΝΕΛ που συμμετείχαν στις τελικές εξετάσεις, οι 61 (84,7%) τις ολοκλήρωσαν τη διαδικασία με επιτυχία λαμβάνοντας Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ.

Για την αποτελεσματικότητα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ελέγχθηκε το επίπεδο βασικών γνώσεων πριν και μετά την εκπαιδευτική διαδικασία, με ιδιαίτερα ικανοποιητικά ευρήματα καθώς η ατομική επίδοση των ΝΕΛ βελτιώθηκε στο 90,3% (65) των συμμετεχόντων, ενώ άνω του 20% βελτίωση καταφγράφηκε στο 66,7% (48) των ΝΕΛ.

Τη μεγάλη επιτυχία του Προγράμματος υπογραμμίζει η ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος από τους συμμετέχοντες, τόσο σε ότι αφορά την ποιότητα και το επίπεδο του γνωστικού αντικειμένου όσο και την επάρκεια των εξαιρετικά έμπειρων στο αντικείμενο Εισηγητών.