Ο Τομέας Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης/Θεραπευτικών & Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων (Η.Υ. & Δ.Π./Θ.Δ.Π.) του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, διοργανώνει την Παρασκευή 22/2/2019 τη δεύτερη ετήσια συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ψηφιακής Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ από 9:00 – 17:00.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι επιστημονικών, επαγγελματικών, αυτοδιοικητικών και δημοσίων φορέων, όπως και εκπρόσωποι της βιομηχανίας και της αγοράς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών υγείας.

Ο Τομέας Η.Υ. & Δ.Π./Θ.Δ.Π. κατά την τριετή λειτουργία του, με την ενεργητική συμμετοχή των μελών του, εμπειρογνωμόνων και ερευνητών που προέρχονται από τον ιατρικό, τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών, έχει επεξεργαστεί ένα σύνολο προτάσεων, που αφορούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα της ψηφιακής επικαιρότητας:

Θέσεις για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (e-record, patient summary), για τη στρατηγική διαλειτουργικότητας μεταξύ των εγκατεστημένων συστημάτων πληροφορικής, για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, τα Θεραπευτικά και Διαγνωστικά Πρωτόκολλα, τα registries και την εφαρμογή του GDPR στον τομέα της υγείας.

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν και την κύρια θεματολογία συζήτησης στην ημερίδα, με στόχο να αξιολογηθεί η σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα στον τομέα της υγείας στη χώρα μας και να προωθηθούν οι κατάλληλες λύσεις και στρατηγικές για τον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό του Συστήματος Υγείας και την εναρμόνισή του με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί τον ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν ενεργά και να εμπλουτίσουν με τις παρεμβάσεις και τις απόψεις τους την παραπάνω συζήτηση.