Έχετε προγραμματίσει νοσηλεία σε κάποιο μη συμβεβλημένο με την ασφαλιστική σας εταιρία θεραπευτήριο στην Ελλάδα και ανησυχείτε για το ποσοστό κάλυψης; Βρίσκεστε σε νοσηλευτήριο εκτός δικτύου νοσηλευτηρίων στο εξωτερικό για προγραμματισμένη η έκτακτη νοσηλεία; Όλες οι εταιρείες αποζημιώνουν νοσηλείες στο εξωτερικό π.χ. Ευρώπη, Αμερική, Καναδά με ένα ποσοστό επί του συνόλου των αναγνωρισμένων δαπανών και έως του ανώτατου κεφαλαίου ασφάλισης, ή έως ορισμένου κεφαλαίου ασφάλισης κ.α. ανάλογα την χώρα και τους όρους του εκάστου συμβολαίου.

Ωστόσο ορισμένα συμβόλαια παρέχουν και επιπλέον οφέλη. Προκαταβάλλουν σε αυτές τις περιπτώσεις  ακόμη και το ήμισυ  των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν για την οικονομική και ηθική ενίσχυση του ασφαλισμένου ασθενή. Ιδιαίτερα στα σοβαρά περιστατικά υγείας όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, θεραπεία καρκίνου, τροχαία ατυχήματα που απαιτούν υψηλή δαπάνη, η προκαταβολή έναντι  αποζημίωσης ανακουφίζει τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του. Νιώθει ασφάλεια και επικεντρώνεται στη θεραπεία της πάθησής του χωρίς να προβληματίζεται για το οικονομικό σκέλος.

Η προκαταβολή μπορεί να ανέρχεται έως το 50% των προβλεπόμενων αναγνωρισμένων εξόδων κατόπιν έγκρισης της εταιρίας.

Για να λάβει την προκαταβολή ο ασφαλισμένος η τα μέλη της οικογένειάς του πρέπει να ακολουθήσουν τις εξής διαδικασίες:

-Να ενημερώσουν  το Call center της εταιρίας επτά εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη νοσηλεία για την αιτία, την ημερομηνία και το νοσηλευτήριο στο οποίο θα εισαχθεί ο ασθενής.

-Για την προκαταβολή απαιτείται η προσκόμιση της  γνωμάτευσης εισαγωγής,  του ιατρικού ιστορικού και του προτιμολογίου με το εκτιμώμενο κόστος .

-Ο ασφαλισμένος δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει με την έξοδό του  τα πρωτότυπα δελτία παροχής υπηρεσιών και  την πρωτότυπη βεβαίωση διαφοράς από άλλο ασφαλιστικό φορέα ( ΕΟΠΥΥ).

Με την ολοκλήρωση της νοσηλείας η εταιρία θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού των εξόδων  νοσηλείας και το ποσού που έχει λάβει ο ασφαλισμένος ως προκαταβολή.

Διαβάστε επίσης

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει στην ισχύ του συμβολαίου υγείας

Νοσηλεία χωρίς επέμβαση: Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Τι δεν καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και γιατί