Δεν είναι λίγοι οι ασφαλισμένοι που εκφράζουν ανησυχία σχετικά με την διατήρηση του συμβολαίου τους σε περίπτωση που νοσήσουν από μια σοβαρή ασθένεια. Επίσης αναρωτιόνται αν η πάθησή τους θα μεταβάλλει επί τω χείρω τους όρους του ετήσιου συμβολαίου τους.

Έμπειροι ασφαλιστές διαβεβαιώνουν ότι η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου δεν αποτελούν λόγους ακύρωσης η τροποποίησης των όρων του συμβολαίου.

Ωστόσο κάθε χρόνο που ανανεώνεται το ετήσιο συμβόλαιο υγείας, η εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους, να αυξήσει τα ασφάλιστρα η να δηλώσει ότι καταργεί ένα πρόγραμμα και το αντικαθιστά με ένα καινούργιο προϊόν. Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων και σε καμία περίπτωση έναν συγκεκριμένο. Από την πλευρά του ο ασφαλισμένος, μπορεί να αποδεχτεί τις αλλαγές η να αποχωρήσει. Ας δούμε τι διαδικασίες προβλέπονται:

Ανάλογα με την εταιρεία τουλάχιστον ένα μήνα, 45 ημέρες ή και δυο μήνες πριν την λήξη του συμβολαίου αποστέλλεται ειδοποίηση στον ασφαλισμένο που περιέχει τα νέα ασφάλιστρα και μια ορισθείσα ημερομηνία εξόφλησης. Εφόσον ο ασφαλισμένος εξοφλήσει την ειδοποίηση πληρωμής το ασφαλιστήριο ανανεώνεται για μια ακόμα ασφαλιστική περίοδο. Επισημαίνεται πως σε κάθε ανανέωση συμβολαίου υγείας ετήσιας διάρκειας δεν απαιτούνται αποδεικτικά καλής υγείας του ασφαλισμένου.

Επιπλέον κάθε εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ένα πρόγραμμα υγείας ετήσιας διάρκειας. Σε αυτήν την περίπτωση η κάθε εταιρεία δεσμεύεται να γνωστοποιήσει στους ασφαλισμένους τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου τα χαρακτηριστικά του νέου ασφαλιστικού προγράμματος που θα αντικαταστήσει το παλαιό ενώ δίδεται και ένα εύλογο χρονικό περιθώριο ώστε να αποφασίσει ο ασφαλισμένος την συνέχιση της ασφάλισης του με τους νέους όρους. Επισημαίνεται πως η κατάργηση ενός προγράμματος υγείας αφορά το σύνολο των συμβολαίων που διατηρούνται σε ισχύ και σε καμία περίπτωση ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο.

 

Διαβάστε ακόμη:

Ποια έξτρα επιδόματα παρέχουν τα συμβόλαια υγείας

Τι πρέπει να καλύπτει ένα καλό συμβόλαιο υγείας