Μέσα σ΄αυτή την ανασφάλεια που διακατέχει όλους μας , οι πολίτες με ασφαλιστήριο υγείας μπορούν με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια να απευθυνθούν σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο για εξετάσεις και για νοσηλεία , αποφεύγοντας τη χαώδη κατάσταση και εν πολλοίς επικίνδυνη για τη μετάδοση του κορωνοϊoύ που επικρατεί αυτό το διάστημα στα δημόσια νοσοκομεία.

Μάλιστα ορισμένα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρίες για την κάλυψη ασθενών με ασφάλιστρα μειωμένα έως και 40% περίπου.

Αυτή η ειδική κάλυψη στην ασφαλιστική ορολογία λέγεται capitation «κουμπώνει» με την τάση που έχει διαμορφωθεί και συμφέρει τις ασφαλιστικές να συμβάλλονται με συγκεκριμένο αριθμό νοσοκομείων παρά να συμβάλλονται με το σύνολο των νοσοκομείων της αγοράς. Αυτό διαμορφώνει συνθήκες καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών τους και μειωμένου νοσοκομειακού κόστους. Επιπλέον, δημιουργεί στενές σχέσεις με τις κλινικές, οι οποίες δεν θα μπορούν στο μέλλον να πραγματοποιούν αυθαίρετα μεγάλες αυξήσεις τιμολογίων.

Τα ειδικά συμβόλαια δεν είναι συμβόλαια ισόβιας κάλυψης που κυκλοφορούσαν μέχρι πρόσφατα στην αγορά και στα οποία η ασφαλιστική εταιρεία δεσμεύεται έναντι του ασφαλισμένου ότι θα διατηρήσει το ίδιο πρόγραμμα με τα ίδια χαρακτηριστικά ισοβίως για τον ασφαλισμένο.

Δεν είναι ούτε ετήσια ανανεούμενα όπου η εταιρία υποχρεώνεται να ανανεώνει κάθε χρόνο το ίδιο πρόγραμμα για όλο το πελατολόγιό της και τυχόν κατάργησή του δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα για συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών, αλλά για το σύνολο του πελατολογίου.

Πρόκειται για μια εμπορική συμφωνία που έχει υπογράψει με ένα ή περισσότερα νοσοκομεία για την κάλυψη ενός αριθμού πελατών και η διάρκεια της οποίας πέραν του χρόνου εξαρτάται από την εμπορική πολιτική του νοσοκομείου.

Το πλεονέκτημα αυτών των προϊόντων είναι ότι είναι φθηνότερα και πολύ πιο προσιτά προγράμματα για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού με χαμηλό εισόδημα. Ενδεικτικό είναι ότι το κόστος ενός τέτοιου προϊόντος –ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του (π.χ. ύψος της απαλλαγής 500 ευρώ, κάλυψη έως 250.000 ευρώ για έναν ασφαλισμένο 50 ετών)– διαμορφώνεται σήμερα στα 1.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ ένα ετησίως ανανεούμενο στοιχίζει περίπου 1.300 ευρώ τον χρόνο. Αντίστοιχα ένα παλιό συμβόλαιο τύπου ισόβιας κάλυψης μπορεί να στοιχίζει έως και 1.800 ευρώ τον χρόνο.