Το «κλειδί» για την κάλυψη ή την εξαίρεση των αυτοάνοσων είναι αν προϋπήρχε η πάθηση τη στιγμή της σύναψης του συμβολαίου. Αν ήταν γνωστή και δηλώθηκε κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορεί η εταιρεία να απορρίψει τον υποψήφιο για ασφάλιση στην περίπτωση που κρίνει ότι το αυτοάνοσο είναι σοβαρό (πολλαπλή σκλήρυνση, νόσος Chrohn, ψωρίαση).

Aν ο ασφαλισμένος ήταν υγιής κατά την σύναψη της ασφάλισης ή αποδεδειγμένα δεν γνώριζε για την πάθηση, τότε καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας, αφού περάσει μια περίοδος αναμονής και ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου.

Εκτός από τα έξοδα νοσηλείας, η εταιρεία καλύπτει επισκέψεις σε γιατρούς και συχνές διαγνωστικές εξετάσεις αν ο ασφαλισμένος έχει αγοράσει και έξτρα πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Επίσης ο ασθενής μπορεί να λάβει το «Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών» που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις στα περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας. Η παροχή δίδεται είτε ως ανεξάρτητο συμβόλαιο περιλαμβανομένης μιας βασικής ασφάλισης ζωής ή ως προαιρετική συμπληρωματική παροχή εντός των συμβολαίων υγείας ανάλογα το πρόγραμμα της εκάστου εταιρείας.

Τα μετρητά χρήματα που καταβάλλονται ξεκινούν από το ύψος των 5.000 και φθάνουν και τα 200.000 σε περίπτωση εμφάνισης μια πολύ σοβαρής ασθένειας όπως είναι η σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Εάν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι μεγάλο τότε πιθανόν απαιτηθεί και η διενέργεια προ-ασφαλιστικού ελέγχου προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καλή υγεία του ενδιαφερομένου και να ασφαλιστεί με ορθό τρόπο σύμφωνα με τις διαδικασίες τις εκάστου εταιρείας.

Το κόστος του ασφαλίστρου για την παροχή Σοβαρών Ασθενειών περιλαμβανομένης και της πολλαπλής σκλήρυνσης είναι ιδιαίτερα προσιτό και διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου. Για παράδειγμα μια ασφάλιση «Σοβαρών Ασθενειών» κεφαλαίου 10.000 ευρώ, για έναν ασφαλισμένο ηλικίας 35 ετών δύναται να ξεκινάει ακόμα και από 70 ευρώ ετησίως (ή και λιγότερο) ενώ για έναν ασφαλισμένο ηλικίας 45 ετών από 90 ευρώ ετησίως το οποίο ακριβαίνει όσο αυξάνεται η ηλικία.

Σε περίπτωση διάγνωσης πολλαπλή σκλήρυνση η καταβολή των μετρητών χρημάτων γίνεται είτε εφάπαξ, είτε σε δυο ισόποσες δόσεις, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο εκάστοτε ασφαλιστήριο. Για παράδειγμα σε ένα μήνα από την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου ή σε μερικές ημέρες πχ. 5, 10, 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας, σε χρονικό διάστημα ανάλογα με την πάθηση.

Συνήθεις προϋποθέσεις ισχύος της παροχής είναι ο ασφαλισμένος να ήταν υγιής κατά την σύναψη της ασφάλισης ή αποδεδειγμένα να μην γνώριζε για την πάθηση, η ασθένεια να εκδηλώθηκε για πρώτη φορά έπειτα από ένα χρονικό διάστημα ισχύος του αρχικού συμβολαίου συνήθως τρεις μήνες κ.α. ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία ενώ ρητά εξαιρείται η εμφάνιση της νόσου εξαιτίας χρήσεων ναρκωτικών, τοξικών ουσιών και αλκοόλ.