Αρκετοί ασφαλισμένοι επιλέγουν συμβόλαια υγείας με αρχικό εκπιπτόμενο ποσό (απαλλαγή). Όταν όμως έρθει η ώρα να κάνουν χρήση του συμβολαίου τους ξεχνούν ότι έχουν συμφωνήσει να καταβληθεί πρώτα η δική τους οικονομική συμμετοχή και διαμαρτύρονται. Ωστόσο η συμμετοχή 500,1000, 1500,2000 ευρώ θα συμβάλλει στη μείωση του ετήσιου ασφαλίστρου.

Το «Εκπιπτόμενο Ποσό ή Ποσό Αρχικής Απαλλαγής» είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος να συμμετέχει στο σύνολο των αναγνωρισμένων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια ή ατύχημα. Το ποσό της αρχικής απαλλαγής αναγράφεται στον πίνακα παροχών του εκάστου συμβολαίου υγείας και δύναται να παραμένει σταθερό με την πάροδο των ετών ισχύος του ασφαλιστηρίου ή να αυξάνεται συνήθως με την ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του ανώτατου ποσού κάλυψης ή να διαφέρει για κάθε ασφαλιζόμενο μέλος του ιδίου ασφαλιστηρίου κ.α.

Οι επιλογές Εκπιπτόμενου Ποσού είναι ποικίλες όπως 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 10.000 κ.α. ή και ανάλογα την θέση νοσηλείας και το πρόγραμμα ασφάλισης της εκάστου εταιρείας. Σε αρκετά συμβόλαια το εκπιπτόμενο ποσό αθροίζεται στα έξοδα νοσηλείας του ασφαλισμένου και όχι σε τυχόν επιδόματα όπως, χειρουργικό και νοσοκομειακό επίδομα, επίδομα μητρότητας, απώλεια εισοδήματος, αποζημίωση σοβαρών ασθενειών κ.α. για τα οποία ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται στο ακέραιο.

Δεν έχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες την ίδια πολιτική σε σχέση με την παρακράτηση του εκπιπτόμενου ποσού. Άλλα συμβόλαια μειώνουν στο μισό το ποσό στις επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση ενώ άλλες δεν το «αγγίζουν» καθόλου και πληρώνουν όλα τα έξοδα στην περίπτωση :

Α) ατυχήματος

Β) έκτακτου περιστατικού

Γ) νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο

Δ) σοβαρής ασθένειας όπως εγκεφαλικό, εγχείρηση ανοικτής καρδίας,, καρκίνο, έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκαύματα 3ου βαθμού, χημειοθεραπείες κ.α.