Οι χρόνιες παθήσεις, όπως για παράδειγμα η νεφρική ανεπάρκεια, η πολλαπλή σκλήρυνση, ο διαβήτης κ.α. δεν θεραπεύονται αλλά ρυθμίζονται. Αν κάποιος διαγνωστεί με χρόνια πάθηση, τότε είναι που χρειάζεται να καλύπτεται από ένα πρόγραμμα υγείας ώστε να αντιμετωπίζει τις εξάρσεις της ασθένειας.

Δυστυχώς, όμως, πολλά ασφαλιστήρια ακόμα και μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών εξαιρούν από τις καλύψεις τις χρόνιες παθήσεις. Άλλες εταιρίες τις καλύπτουν μόνο την πρώτη φορά και μετά δεν καλύπτουν τίποτα, αφήνοντας σας εγκλωβισμένους στο ασφαλιστήριο. Μετά θα είναι πολύ δύσκολο να σας δεχτεί μια άλλη ασφαλιστική έχοντας μια χρόνια πάθηση.

Πρέπει να προνοήσετε λοιπόν όσο είστε υγιής να διαλέξετε ένα ασφαλιστήριο που καλύπτει χρόνιες παθήσεις, όχι μόνο την πρώτη φορά αλλά και μετά τη θεραπεία.

Συγγενείς παθήσεις και γενετικές παθήσεις

Οι συγγενείς και οι γενετικές παθήσεις (π.χ. συγγενείς καρδιοπάθειες και συγγενείς παθήσεις του ουροποιητικού) είναι η πιο ύπουλη εξαίρεση των συμβολαίων υγείας. Το πρόβλημα δημιουργείται για τις συγγενείς παθήσεις (εκ γενετής ή κληρονομικές παθήσεις) που δεν γνωρίζει ο ασφαλισμένος και μπορεί να εμφανιστούν 10-15-20 χρόνια μετά από την σύναψη του συμβολαίου υγείας, η ενδεχόμενη νοσηλεία τους να στοιχίζει πολλές χιλιάδες ευρώ και να μην καλυφθεί από το συμβόλαιο του.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως υπάρχουν πάνω από 3.000 συγγενείς παθήσεις (οι οποίες έχουν την τάση να αυξάνονται) με αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις αποζημιώσεων να εμπίπτουν στον όρο εξαίρεσης των συγγενών παθήσεων. Υπάρχουν πολλά ασφαλιστήρια που ξεκαθαρίζουν από την αρχή ότι δεν τις καλύπτουν καθόλου γιατί προϋπάρχουν. Αντίθετα άλλα ασφαλιστήρια τις καλύπτουν εφόσον δεν ήταν γνωστές στον ασφαλισμένο.

Προσέξτε, λοιπόν, πριν υπογράψετε το συμβόλαιο να ξεκαθαρίσετε πως και πότε καλύπτονται οι συγγενείς παθήσεις.