Ένα «άβατο» για τα ασφαλιστικά συμβόλαια ήταν κάποτε οι λεγόμενες συγγενείς παθήσεις, δηλαδή αυτές που μπορεί κάποιος να έχει από τη γέννησή του, συχνά χωρίς να το γνωρίζει. Ωστόσο, τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν. Ας δούμε πώς έχει η κατάσταση.

Τα παλαιότερα ισόβια συμβόλαια Υγείας, που σταδιακά αντικαταστάθηκαν από ετησίως ανανεούμενα, δεν κάλυπταν σχεδόν ποτέ αυτές τις παθήσεις που ανακαλύπτονταν κατά τη διάρκεια της ζωής του ασφαλισμένου. Αν κάποιος οδηγείτο στο νοσοκομείο και εντοπιζόταν κάποια συγγενής πάθηση, έμενε χωρίς κάλυψη. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο αριθμός των συγγενών παθήσεων ανέρχεται σε περίπου 7.000, όπως έχουν προσδιοριστεί από την ιατρική κοινότητα. Αυτός ο μεγάλος αριθμός αποτελούσε μείζον θέμα διαμαρτυριών και δυσαρεσκειών μεταξύ πολιτών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Σήμερα, η κατάσταση αντιμετωπίζεται πιο κοινωνικά και ευαίσθητα από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Στα νέα προγράμματα Υγείας, αρχίζουν να αναφέρονται και να καλύπτονται αυτές οι παθήσεις, με προϋποθέσεις ή με κάποια χρονική αναμονή. Στα σύγχρονα ασφαλιστικά συμβόλαια, προσδιορίζονται κάποιες συγγενείς παθήσεις και καλύπτονται οι ασθενείς, ακόμα και αν δεν γνώριζαν ότι τις έχουν. Για παράδειγμα, αν κάποιος πάθει ειλεό και οδηγηθεί στο χειρουργείο όπου διαπιστωθεί δυσμορφία του εντέρου που οδήγησε στον ειλεό, παλιά δεν καλυπτόταν. Πλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν το θέμα με μεγαλύτερη ευαισθησία και θα καλύψουν τον ασθενή με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ή χρονικές αναμονές από την έναρξη του συμβολαίου.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι κάτοχοι συμβολαίων Υγείας μπορούν να είναι πιο ήσυχοι σε περίπτωση που διαγνωστούν με μια πάθηση που δεν γνώριζαν. Βέβαια, το συγκεκριμένο θέμα είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί είτε κατά την εκκίνηση ενός συμβολαίου είτε σήμερα, καθώς οι ασφαλισμένοι μπορούν να ρωτήσουν τον ασφαλιστή τους και να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα όσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα τους σχετικά με αυτές τις συγγενείς παθήσεις.

Διαβάστε επίσης: 

Συγγενείς Παθήσεις: Πότε καλύπτονται από το ασφαλιστικό συμβόλαιο και πότε όχι

Ασφαλιστικό Συμβόλαιο: Πότε καλύπτονται οι συγγενείς παθήσεις και ως ποιο όριο

Χρόνιες και συγγενείς παθήσεις: Πότε καλύπτονται από τα συμβόλαια υγείας