Κάθε χρόνο, με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Δοτών Μυελού των Οστών (World Marrow Donor Association), το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου αφιερώνεται στους δότες μυελού των οστών και στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της δωρεάς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών που φέτος έπεσε στις 16 Σεπτεμβρίου, «γιορτάζουν» 45 εκατ. περίπου άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για τη σημαντική προσφορά ζωής.

Κατά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, ο πάσχων μυελός αντικαθίστανται με υγιή κύτταρα μυελού των οστών τα οποία μπορεί να είναι τα μυελικά – αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του ασθενούς πριν τη χημειοθεραπεία ή την ακτινοβολία (αυτόλογη μεταμόσχευση) είτε αιμοποιητικά ή μυελικά αρχέγονα κύτταρα από συγγενή ή από μη συγγενή εθελοντή δότη (αλλογενής μεταμόσχευση).

Η μέθοδος θα αποτελέσει τη μοναδική θεραπεία ατόμων με απλαστική αναιμία (μυελική απλασία), λευχαιμίαλέμφωμα Hodgkin (επί αστοχίας της ανοσοθεραπείας), κληρονομικά αιματολογικά νοσήματα είτε μυελική καταστροφή από ακτινοβολία, φαρμακευτική αγωγή ή χημειοθεραπεία «διάσωσης».

Νοσοκομειακές καλύψεις και επιδόματα