Όλοι θα ήθελαν το καλύτερο για την υγεία τους. Σε μια επείγουσα κατάσταση, σε κάποιο πρόβλημα που υπάρχει καιρό και χρήζει αντιμετώπισης, η πρόσβαση σε νέες ιατρικές τεχνολογίες και νοσοκομειακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, θα ήταν ισχυρές εγγυήσεις για τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα ήταν όμως ολοκληρωμένη θεραπεία;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ως αποκατάσταση ορίζεται «το σύνολο παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας και τη μείωση της ανικανότητας σε άτομα με κάποιο πρόβλημα υγείας». Είναι ουσιαστικά το στάδιο εκείνο της ανάρρωσης που θα επιτρέψει στον ασθενή να ανακτήσει σταδιακά την ανεξαρτησία του και να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Σίγουρα, αναζητώντας τα παραπάνω σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, θα ενημερωθήκατε από κάποιον γνωστό, τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή ακόμα και από τη δική σας διαδικτυακή έρευνα, ότι πρόκειται για παροχές που συνήθως δεν καλύπτονται από τα σχετικά συμβόλαια ή περιορίζονται μόνο στις φυσικοθεραπείες. Ίσως πάλι, η αναζήτηση να σας οδήγησε στη ΜΙΝΕΤΤΑ.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, με πραγματικό ενδιαφέρον και σεβασμό για τον ασφαλισμένο όπως αποδεικνύει εμπράκτως από το 1973, διευρύνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της για να καλύψει κάθε νέα ανάγκη. Έτσι, με ιδιαίτερη μέριμνα στην πλήρη αποκατάσταση, τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας όσο και για μετά την νοσηλεία συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος, παρέχει στους ασφαλισμένους, μέσω των νοσοκομειακών προγραμμάτων ΜΙΝΕΤΤΑ Top & ΜΙΝΕΤΤΑ Top Plus:

  • Κάλυψη Εξόδων Ψυχολογικής Υποστήριξης

Photo: Shutterstock

Η Εταιρία θα καλύψει, κατόπιν γραπτής γνωμάτευσης του θεράποντος γιατρού, τα έξοδα για ψυχολογική υποστήριξη, τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας όσο και για χρονικό διάστημα 60 ημερών από το εξιτήριο, σε περίπτωση εισαγωγής στο νοσοκομείο για:

εγκεφαλικό επεισόδιο
κακοήθη νεοπλασία
έμφραγμα του μυοκαρδίου
βαριά εγκαύματα τρίτου βαθμού
για ειδική ή πολύ βαριά χειρουργική επέμβαση.

Η παροχή δίδεται κατά το ποσοστό και μέχρι το ανώτατο όριο ποσού ανά συνεδρία που αναγράφονται στον αναλυτικό πίνακα παροχών, με μέγιστο αριθμό καλυπτόμενων συνεδριών (10) ετησίως.

  • Κάλυψη Εξόδων Λογοθεραπείας/Εργοθεραπείας

Photo: Shutterstock

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση και αποκατάσταση της αδρής κινητικότητας, τις μεγάλες μυϊκές ομάδες δηλαδή και δραστηριότητες όπως το τρέξιμο ή η βάδιση, καθώς και την ανακούφιση από τον πόνο, εστιάζοντας στο μέλος που εκδηλώνει παθολογικά συμπτώματα. Ωστόσο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο της εργοθεραπείας.

Η εργοθεραπεία αποσκοπεί στην αποκατάσταση της λεπτής ως επί το πλείστον κινητικότητας. Την εκτέλεση δηλαδή κινήσεων όπως η γραφή, χρήση σκευών για τη σίτιση, το βούρτσισμα των δοντιών κ.ο.κ. που εκτελούνται από μικρότερες μυϊκές ομάδες και στηρίζονται στην καλή αδρή κινητικότητα. Έπειτα, αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση του ασθενούς ώστε να τον βοηθήσει να κατανοήσει έννοιες όπως ο χώρος και ο χρόνος, κοινωνικοσυναισθηματικές αλλαγές και προσαρμογή σε νέα περιβάλλοντα.

Η εργοθεραπεία αποτελεί το ένα θεραπευτικό σκέλος σε νευρολογικές παθήσεις όπως τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κ.α. Παράλληλα με την εργοθεραπεία, κρίνεται συχνά αναγκαία η λογοθεραπεία, επιστημονικός κλάδος που εστιάζει στην πρόληψη καθώς και αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της επικοινωνίας και κατάποσης μεταξύ άλλων.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους, παρέχει τη δυνατότητα συνεδριών λογοθεραπείας ή/και εργοθεραπείας, για ασφαλισμένους που νοσηλεύτηκαν εξαιτίας παθήσεων του νευρολογικού συστήματος. Η παροχή ενεργοποιείται κατόπιν γραπτής γνωμάτευσης του θεράποντος γιατρού, τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας όσο και για χρονικό διάστημα 60 ημερών μετά το πέρας αυτής, ενώ καλύπτεται κατά το ποσοστό και μέχρι το ανώτατο όριο ποσού ανά συνεδρία που αναγράφονται στον αναλυτικό πίνακα παροχών του νοσοκομειακού προγράμματος ΜΙΝΕΤΤΑ Top & MINETTA Top Plus.

  • Κάλυψη για Εναλλακτικές Θεραπείες

Photo: Shutterstock

Κόντρα στις παραδοσιακές εξαιρέσεις της ασφάλισης υγείας και σε σύμπνοια με τη διευρυμένη αντίληψη της επιστημονικής κοινότητας για την Παραδοσιακή και Συμπληρωματική Ιατρική, έναν «σημαντικό και συχνά υποτιμημένο πόρο υγείας με πολλές εφαρμογές, ειδικά στην πρόληψη και διαχείριση χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής» όπως έχει επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η MINETTA:

Καλύπτει τις επισκέψεις σε γιατρούς, εγγεγραμμένους στον οικείο ιατρικό σύλλογο, που ασκούν νόμιμα τις εναλλακτικές ιατρικές πρακτικές του βελονισμού ή της ομοιοπαθητικής, κατόπιν νοσηλείας του ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας. Η παροχή ενεργοποιείται αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την αιτία της νοσηλείας και για χρονικό διάστημα εξήντα 60 ημερών μετά το πέρας αυτής. κάλυψη ανέρχεται στο ποσοστό και μέχρι το ανώτατο όριο ποσού ανά επίσκεψη που αναγράφονται στον αναλυτικό πίνακα παροχών του νοσοκομειακού προγράμματος ΜΙΝΕΤΤΑ Top & MINETTA Top Plus.

Απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρίας 210 9309500 και ενημερωθείτε για τις σημαντικές παροχές των νοσοκομειακών προγραμμάτων της MINETTA Ασφαλιστικής.