Τι θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος βλέποντας μια σαπουνόφουσκα; Ίσως ανέτρεχε στα παιδικά του χρόνια, στην προσπάθεια να κάνει τη μεγαλύτερη φούσκα και να τη δει να ταξιδεύει. Θα μπορούσε πάλι να θυμηθεί τις περιβόητες «κοινωνικές φούσκες» που πρότειναν οι ειδικοί ως προστατευτικό μέτρο τη δύσκολη εποχή της πανδημίας ή, αν επρόκειτο για fan των ταινιών Star Wars, η σκέψη του να πήγαινε στις φούσκες προστασίας από τις επιθέσεις με laser και φωτόσπαθα.

Με αφορμή το παραπάνω, δεν θα ήταν απίθανο να προσπαθούσε να ανακαλέσει πώς λεγόταν το αγόρι που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε αποστειρωμένο περιβάλλον λόγω μιας σπάνιας ανοσοανεπάρκειας. Ήταν ο David Vetter, «το αγόρι στη φούσκα» που έζησε 12 μόλις χρόνια και πρόλαβε να λατρέψει το Star Wars.

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να περνούν από το μυαλό του εικονιζόμενου πατέρα καθώς κοιτάζει στοργικά την κόρη του. Ενδεχομένως να βλέπει τον εαυτό του μικρό και να σκέφτεται πως, σήμερα, έχει ο ίδιος ένα παιδί που θα ήθελε να προστατεύσει. Ότι θα ήθελε κάπως να φτιάξει μια φούσκα ασφαλείας που δεν θα σκάσει και θα τους προφυλάξει από κάθε κίνδυνο. Και τότε, η μόνη σκέψη θα ήταν η MINETTA.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, μία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα που αποδεικνύει συνεχώς και εμπράκτως το ενδιαφέρον της για όσους θέλουν να νιώθουν ασφαλείς. Στο πλαίσιο αυτό, συστήνει τα πακέτα για ατυχήματα και ασθένειες, δύο σημαντικά ασφαλιστικά προϊόντα που συνδυάζουν παροχές από τον κλάδο υγείας και ζωής.

1. Προσωπικό Ατύχημα

Πρόκειται για ένα πακέτο που θα καλύψει τα αναγκαία έξοδα για την περίθαλψη του ασφαλισμένου, συνεπεία καλυπτόμενου ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου (και θα καταβάλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου εξασφαλίζοντας οικονομική προστασία στον ίδιο και την οικογένεια ή άλλους δικαιούχους εφόσον έχει ορίσει).

Ειδικότερα, η Εταιρεία καταβάλλει στον ασφαλισμένο:

  • το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος,
  • ποσοστό τοις εκατό (%) επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας, ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας
  • τα αναγκαία έξοδα συνεπεία ατυχήματος για ιατρική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή, εντός ή εκτός νοσοκομείου
  • ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος. Η αποζημίωση καταβάλλεται από την 1η ημέρα και μέχρι δύο (2) μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Η παροχή διπλασιάζεται σε περίπτωση που υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σε περίπτωση που το ατύχημα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής του ασφαλισμένου, η εταιρεία θα καταβάλει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης.

2. Οικογενειακή Προστασία

Αποτελεί μια σωτήρια κάλυψη για την οικονομική προστασία της οικογένειας του ασφαλισμένου σε περίπτωση απώλειάς του από ασθένεια ή ατύχημα, καθώς και του ίδιου αν καταστεί ανίκανος να επιστρέψει στην εργασία του.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα καταβάλει:

Στους δικαιούχους της ασφάλισης:

  • το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος

Στον ασφαλισμένο:

  • το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος
  • μηνιαία παροχή σε περίπτωση που καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Η Εταιρεία θα καταβάλλει τη μηνιαία παροχή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητα, και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου. Η μηνιαία παροχή αρχίζει να καταβάλλεται 24 μήνες μετά την επέλευση της ανικανότητας και το ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του εισοδήματος του ασφαλισμένου που προέρχεται από την εργασία του.

Για τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική η ασφάλιση είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συναλλαγή. Είναι ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και υγεία. Απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας 210 9309500 και ενημερωθείτε για τα σημαντικά Πακέτα Ατυχημάτων και Ασθενειών.