Η απόφαση απόκτησης ενός ασφαλιστηρίου υγείας είναι πολύπλοκη και ενίοτε παρεξηγημένη από τους (υποψήφιους) αγοραστές. Για την επιλογή των ορίων κάλυψης και του ύψους της απαλλαγής (εκπιπτόμενο ποσό) θα πρέπει να εκτιμηθούν οι πιθανές ανάγκες για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, με βάση κυρίως το ιατρικό ιστορικό και πρόσθετες πληροφορίες για την κατάσταση υγείας και τον τρόπο ζωής. Παραμένει ωστόσο η αβεβαιότητα.

«Ο ρόλος της μετάνοιας στην αγορά ασφαλίσεων υγείας έχει λάβει ελάχιστη προσοχή, παρά τα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές δεν κάνουν τις βέλτιστες επιλογές» ανέφεραν σε σχετική ερευνά τους οι Patricia H. Born (Πανεπιστήμιο της Φλόριντα) και E. Tice Sirmans (Πανεπιστήμιο του Ιλινόι) που δημοσιεύτηκε στο Risk Management and Insurance Review (2019). Σύμφωνα με τις ερευνήτριες, τα ετήσια ασφάλιστρα, οι δαπάνες από την τσέπη του ασφαλισμένου (out-of-pocket) και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας αποτελούν βασικούς παράγοντες.

Δεδομένου ότι ο ρόλος των συμβολαίων υγείας είναι προληπτικός, μερίδα ασφαλισμένων θα νιώσει απογοήτευση από την επιλογή του στην περίπτωση που δεν χρειάστηκε να αξιοποιήσει το ασφαλιστήριο κατά τη διάρκεια του έτους, άρα θα το θεωρήσει χαμένη επένδυση.

Το ύψος της απαλλαγής

Η μελέτη σε κατόχους με συμβόλαια ετήσιας απαλλαγής έδειξε ότι:

 • ασφαλισμένοι σε πρόγραμμα με υψηλή απαλλαγή (χαμηλότερο ασφάλιστρο) ήταν σημαντικά λιγότερο διατεθειμένοι να ανανεώσουν και λιγότερο ικανοποιημένοι
 • ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν το εκπιπτόμενο ποσό και έπειτα καλύφθηκαν για άλλες ανάγκες από το συμβόλαιο ήταν πιθανότερο να ανανεώσουν
 • όσοι είχαν πρόγραμμα με χαμηλή απαλλαγή που κάλυψαν κατά τη διάρκεια του έτους ανέφεραν τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση, θεωρούσαν το κόστος προσιτό και ήταν πιθανότερο να ανανεώσουν
 • ασφαλισμένοι σε πρόγραμμα με υψηλή απαλλαγή που δεν συμπλήρωσαν την έφτασαν και άρα δεν καλύφθηκε κάποια δαπάνη υγείας από την εταιρεία ανέφεραν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης και λιγότερες πιθανότητες ανανέωσης.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τι του επιφυλάσσει η ζωή. Αν ωστόσο νιώθει ότι για οποιονδήποτε λόγο πιέζεται οικονομικά είτε πιστεύει ότι τα χρήματά του δεν πιάνουν τόπο, μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία ή τον ασφαλιστή και να ετοιμάσει την Αίτηση Τροποποίησης, για να την καταθέσει υπογεγραμμένη στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας.

Αλλαγές στο συμβόλαιο μπορεί να επιτρέπονται κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου υγείας, πριν την πληρωμή οφειλόμενης δόσης ασφαλίστρου είτε οποιαδήποτε στιγμή (εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητη δόση ασφαλίστρου) ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας. Όπως εξηγούν οι ειδήμονες περί τις ασφαλίσεις υγείας, σε περίπτωση που η αλλαγή συνεπάγεται μικρότερο ασφάλιστρο, τότε:

 • αν η αίτηση γίνει πριν την καταβολή της δόσης ασφαλίστρου, τότε η δόση θα μειωθεί σύμφωνα με την τροποποίηση στο εκπιπτόμενο ποσό
 • αν έχει ήδη εξοφλήσει το ασφάλιστρο (π.χ. ετήσιο) και αποφασίσει την ως άνω αλλαγή π.χ. στον τέταρτο μήνα ισχύος του συμβολαίου, η εταιρεία θα αφαιρέσει το ποσό που προκύπτει από την τροποποίηση στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου.

Τρεις επιπλέον λόγοι απογοήτευσης από την αγορά

Σύμφωνα με τους επαΐοντες, κάποιοι ακόμα σημαντικοί λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων υγείας μπορεί να μετανιώσουν είναι το ανεπαρκές όριο κάλυψης, η απόκρυψη του ιατρικού ιστορικού ή η μη κατανόηση/ανάγνωση των όρων του συμβολαίου.

Τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα υγείας επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να αιτηθεί μεταβολές σχετικά με:

 • τα στοιχεία του ασφαλισμένου, του συμβαλλομένου, των εξαρτωμένων μελών ή/και των δικαιούχων,
 • το Εκπιπτόμενο ποσό, το Ανώτατο Όριο ή/και τη Θέση Νοσηλείας για την κάλυψη της Νοσοκομειακής
  Περίθαλψης
 • τις παροχές του ασφαλιστηρίου (προσθήκη ή αφαίρεση προαιρετικής κάλυψης)
 • τον τόπο διαμονής ή τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής της Ειδοποίησης Πληρωμής του Ασφαλίστρου,
 • το επάγγελμα του ασφαλισμένου,
 • τον τρόπο ή συχνότητα πληρωμής των ασφαλίστρων
 • τα Εξαρτώμενα Μέλη (προσθήκη / αφαίρεση).

Όπως και στο παράδειγμα της απαλλαγής, θα πρέπει να υποβάλει το σχετικά αίτημα τροποποίησης. Αν και στην περίπτωση απόκρυψης προβλήματος υγείας η εταιρεία μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση θεωρώντας τον ασφαλισμένο αναξιόπιστο -διαφορετικά θα επιβάλει επασφάλιστρο ή ειδικές εξαιρέσεις-, για κάθε άλλο λόγο υπάρχει η δυνατότητα τροποποιήσεων.

Αν πάλι μετανιώσατε και θέλετε να σπάσετε το συμβόλαιο, τότε μπορείτε να διαβάσετε εδώ πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Διαβάστε επίσης:

Ασφάλιση: Τι μπορεί να αλλάξει στους όρους και τα πρόσωπα του συμβολαίου – Ενημερωθείτε

Kρύψατε χρόνια από τον ασφαλιστή – Και άλλες 3 ψευδείς δηλώσεις που σας «καίνε»

Λήξη ασφαλιστηρίου: Τι ισχύει για την ανανέωση και για τα εξαρτώμενα μέλη