Αναμονή είναι το διάστημα που ορίζει το ασφαλιστήριο υγείας, μετά την παρέλευση του οποίου η εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο. Η συνηθέστερη αναμονή είναι ότι δεν καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας στο εξωτερικό αν δεν παρέλθουν έξι μήνες από τη σύναψη του συμβολαίου.

Επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρουν συνήθως οι ασφαλιστές είναι η επέμβαση ρινικού διαφράγματος που θεωρείται προϋπάρχουσα πάθηση. Δηλαδή οι εταιρείες θεωρούν ότι δε μπορεί κάποιος να ασφαλιστεί σήμερα και αύριο να ζητήσει να καλυφθεί η επέμβασή του για ρινικό διάφραγμα. Η πάθηση προϋπήρχε. Γι’ αυτό προβλέπει αναμονή 6, 9, 18 έως και 24 μήνες για να καλύψει τα έξοδα της νοσηλείας. Το ίδιο ισχύει και για ένα ορθοπεδικό χειρουργείο που αποζημιώνεται έπειτα από 12, 24 μήνες και πάντοτε ανάλογα το ασφαλιστικό πρόγραμμα και την εταιρεία.

Όπως καταλαβαίνετε ο ασφαλιστής οφείλει να αντισταθμίσει τον ενδεχόμενο «δόλο» του ασφαλισμένου να προβεί σε επέμβαση ρινικού διαφράγματος αμέσως μόλις υπογράψει το συμβόλαιο, προσδοκώντας την κάλυψη των εξόδων.

Υπάρχουν και περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι την στιγμή της ασφάλισης έχουν μια πάθηση και ασφαλίζονται με κάποιο ειδικό όρο χρονικής αναμονής που αναγράφεται ρητά στο συμβόλαιο.

Για παράδειγμα, ένας ενδιαφερόμενος που έχει ήδη χειρουργηθεί για κακώσεις μηνίσκου δύναται να ασφαλιστεί με συμβόλαιο υγείας και για την εν λόγω πάθηση με μια ειδική χρονική αναμονή συνήθως μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από τη συνηθισμένη.

Αναμονές ισχύουν και για τον τοκετό. Οι περισσότερες εταιρίες χορηγούν επίδομα τοκετού ύψους 300-400 ευρώ με την προϋπόθεση να έχουν περάσει 18-24 μήνες από τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Όλα τα προγράμματα έχουν περίοδο αναμονής. Δηλαδή θα πρέπει να έχετε κάνει ιδιωτική ασφάλιση υγείας τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την εγκυμοσύνη για να σας καλύψει κάποια έξοδα η ασφάλεια.