Η διάγνωση της μικρής γιατρού στη φωτογραφία, που εξετάζει τον μπαμπά της,  μάλλον και για όλους τους προφανείς λόγους θα είναι λάθος! Ίσως στο μέλλον, εφόσον το επιλέξει και επιτύχει, να μπορεί ως επαγγελματίας γιατρός να παρέχει στον πατέρα της υπηρεσίες υγείας που, πέρα από αγάπη, θα τις χαρακτηρίζουν η ασφάλεια και η υψηλή ποιότητα. Μέχρι τότε και για πολλά ακόμα χρόνια, για την ίδια, τον πατέρα της καθώς και οποιονδήποτε επιθυμεί το καλύτερο για την υγεία του, υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους το εξασφαλίσει.

Όσο γρήγορα και αν τρέχει ή μεταβάλλεται ο κόσμος, το θεμελιώδες και πρωταρχικό αγαθό της υγείας πρέπει να αποτελεί μια σταθερή συνθήκη. Καθένας θα πρέπει μέσα από σύγχρονες δομές και συστήματα, να απολαμβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που απαντούν σε κάθε ανάγκη και επιθυμία του. Για όλα αυτά υπάρχει η Interamerican.

Μέσα από τα σύγχρονα πολυϊατρεία Medifirst και με βασική αρχή την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των ασθενών, η Interamerican δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις αναβάθμισης των υπηρεσιών και υποδομών τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τόσο των ασφαλισμένων της Interamerican, όσο και των ιδιωτών που τα επιλέγουν για την αμεσότητα, την εύκολη πρόσβαση και το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σύγχρονες και πρωτοποριακές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Medifirst της Interamerican συνεχίζουν με συνέπεια τη βελτίωση και εξέλιξη των υπηρεσιών τους, γεγονός που αποδεικνύεται από την πιστοποίηση που έλαβαν για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, από τον ανεξάρτητο διεθνή φορέα Swiss Approval. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών των πολυϊατρείων Medifirst στο Μαρούσι και στην Αργυρούπολη, ενώ μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Medifirst είναι η άμεση πιστοποίηση και του νέου Πολυϊατρείου στο Περιστέρι που άνοιξε τις πόρτες τους στις αρχές Οκτωβρίου 2022.

Ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε επίπεδο

Η πιστοποίηση που δόθηκε συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του βιοπαθολογικού τμήματος, του απεικονιστικού τμήματος και των εξωτερικών ιατρείων των μονάδων, επιστεγάζει τον πρότυπο τρόπο λειτουργίας των μονάδων υγείας Medifirst της Interamerican, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που ακολουθεί τις τελευταίες ιατρικές και τεχνολογικές εξελίξεις και έχει επίκεντρο τον άνθρωπο.

Τα πολυϊατρεία Medifirst εγγυώνται ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε επίπεδο:

  • Ασθενείς και συνοδοί: Το σύστημα υπηρεσιών Medifirst περιλαμβάνει, τόσο εξατομικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας για πλήρη κάλυψη των αναγκών και ιδιωτικότητας των ασθενών, όσο και την παροχή ενός ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος κατά την παραμονή των ασθενών και των συνοδών τους στο χώρο των Medifirst. Όλες οι ανωτέρω διεργασίες, παρακολουθούνται και αξιολογούνται μεταξύ άλλων και μέσω ενός εργαλείου δεικτών, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής επισκόπηση και επικαιροποίησή τους, και η σύγκρισή τους με τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς δείκτες.
  • Ανθρώπινο δυναμικό: Με βαθιά πεποίθηση πως οι άνθρωποι αποτελούν τα θεμέλια της διασφάλισης της φροντίδας υγείας των ασθενών, τα Medifirst της Interamerican ακολουθούν ένα σύνολο πρότυπων διαδικασιών για τους εργαζομένους τους, ενώ μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις βρίσκονται πάντα στην αιχμή των εξελίξεων του κλάδου της υγείας. Επιπλέον, αφουγκράζονται τις ανάγκες του ασθενούς δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία που αποκομίζει κατά τις επισκέψεις του στα πολυϊατρεία Medifirst, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.
  • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις: Μέσα από συστηματικούς ελέγχους και τακτικές προληπτικές συντηρήσεις στον εξοπλισμό, αυστηρά πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης, τα Medifirst δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους ασθενείς αλλά και τους εργαζομένους τους.
  • Περιβάλλον και κοινωνία: Με προσεκτική επιλογή συνεργατών και προμηθευτών, οι οποίοι εφαρμόζουν αντίστοιχα πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, ανάλογα της δραστηριότητάς τους, και με ορθή διαχείριση των αποβλήτων όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία.

Τα υπερσύγχρονα πολυϊατρεία Medifirst σε Αργυρούπολη, Μαρούσι και Περιστέρι αποτελούν ένα μοναδικό, ιδιαίτερα καινοτομικό και ανθρωποκεντρικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στη χώρα μας. Λειτουργούν αδιάλειπτα 24/7 το χρόνο, προσφέρουν ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες σε ένα σημείο, με μία επίσκεψη,  διαχειρίζονται έκτακτες καταστάσεις υγείας, ενώ παράλληλα διαθέτουν υπερσύγχρονες υποδομές και τεχνολογία σε κάθε επίπεδο.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες των πολυϊατρείων Medifirst της Interamerican εδώ