homescreen
Πέντε τρόποι για πιο οικονομικά ασφάλιστρα

Photo: Shutterstock


Μάριος Οικονόμου

Διαβάστε πέντε τρόπους για τη μείωση των ετήσιων ασφαλίστρων υγείας χωρίς να χαθούν οι σημαντικές παροχές που εξασφαλίζει το νοσοκομειακό πρόγραμμα

Ζήτημα ημερών αποτελεί ο ερχομός του Δεκεμβρίου και από εκεί το πέρασμα στο νέο έτος. Πολλοί και πολλές θα προχωρήσουν στην αποτίμηση των πεπραγμένων τους για τη χρονιά που φεύγει και, μεταξύ των οποίων και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν για την υγεία τους μέσω του ασφαλιστικού τους συμβολαίου.

Ενδεχομένως τότε να αναζητήσουν τρόπους για να μειώσουν το ύψος των ασφαλίστρων, δεδομένου πως η υγεία αποτελεί τον κλάδο ασφάλισης όπου το ασφάλιστρο είναι κάθε έτος σε ανοδική πορεία λόγω ανυπέρβλητων αλλαγών όπως η ηλικία του ασφαλισμένου που αυξάνει και πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για την υγεία.

Πέντε τρόποι να μειώσετε τα ασφάλιστρα

Σύμφωνα με τους επαΐοντες του κλάδου υγεία και έμπειρους ασφαλιστές, υπάρχουν πέντε απλοί τρόποι να μειώσετε το κόστος του συμβολαίου σας αλλά να το αξιοποιήσετε και στο έπακρον ώστε να βάζετε λιγότερο συχνά το χέρι στην τσέπη:

  1. Αυξήστε την απαλλαγή, το ποσό συμμετοχής σας δηλαδή στα νοσήλια, ώστε να μειωθεί το ύψος του ασφαλίστρου. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στοχεύουν σε μια ενδιάμεση λύση καθώς η πολύ μεγάλη απαλλαγή μειώνει μεν τα ασφάλιστρα, σε ένα απρόοπτο περιστατικό όμως που ενδεχομένως να στοιχίσει 10.000€ και το συμβόλαιο υγείας έχει απαλλαγή 5.000 ή 6.000€, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει ένα απαγορευτικό σε γενικές γραμμές ποσό.
  2. Επιλέξτε πρόγραμμα Αποκλειστικού/Κλειστού δικτύου, το οποίο προσφέρει κάλυψη νοσηλείας σε συγκεκριμένα συμβεβλημένα με την εταιρεία νοσοκομεία της Ελλάδας με οικονομικότερο ασφάλιστρο, έναντι της επιλογής ενός Ανοικτού Δικτύου που ανοίγει μεν τις επιλογές κάλυψης περίθαλψης και σε κλινικές του εξωτερικού, έναντι ωστόσο υψηλότερου αντιτίμου.
  3. Επιλέξτε χαμηλότερη θέση νοσηλείας, περνώντας π.χ. από το μονόκλινο ή Lux σε τρίκλινο ή δίκλινο
  4. Συγκεντρώστε όλα τα συμβόλαια σε μία εταιρία π.χ. υγείας, αυτοκινήτου ή κατοικίας, καθώς έτσι θα μπορούσατε να εξασφαλίσετε έκπτωση ασφαλίστρου έως και 5%.
  5. Αφαιρέστε τις παροχές εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις εάν νιώθετε ικανοποίηση από τις αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω δημοσίου τομέα και του κοινωνικού σας ασφαλιστικού φορέα, είτε εφόσον σας καλύπτουν τα προνόμια και οι ειδικές παροχές μέσω συνεργασιών που προσφέρουν στους κατόχους νοσοκομειακών προγραμμάτων και μέχρι ενός ορισμένου ποσού βάσει της συμφωνίας με το εκάστοτε το νοσοκομείο για πρωτοβάθμις περίθαλψη. 

Υπενθυμίζεται ότι για τη διαμόρφωση των ασφαλίστρων οι εταιρείες λαμβάνουν υπ’ όψιν συγκεκριμένους παράγοντες τιμολόγησης όπως η ηλικία και το επάγγελμα του ασφαλισμένου, το εκπιπτόμενο ποσό (απαλλαγή), η μεταβολή των εξόδων των υπηρεσιών υγείας που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο, το κόστος των νοσηλειών αναφορικά με τη διάγνωση, τη θεραπεία, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τα νοσηλευτήρια, τη χρέωση για τιμές δωματίου, φαρμάκων, υλικών, αμοιβές ιατρών και λοιπών παρόχων, τη θέση νοσηλείας, τη συνεχή εξέλιξη των ιατρικών μεθόδων και πρακτικών και την αντίστοιχη επιβάρυνση αυτών στο κόστος του προγράμματος, τη διαχρονική μεταβολή και το ύψος των καλυπτόμενων ποσών αποζημίωσης, τη συχνότητα των περιστατικών που καλύπτονται από το πρόγραμμα και τα γενικότερα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας που συνδέονται με το πρόγραμμα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για το σύνολο των ασφαλιστηρίων υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Κολονοσκόπηση: Πώς αποζημιώνονται όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Ασφάλεια «πακέτο» με την αγορά υπηρεσιών και αγαθών – Πρέπει να αγοράσετε το «σετ»;

Διαβήτης: Τι καλύπτουν τα συμβόλαια υγείαςΑπόρρητο Απόρρητο