Επιπλέον όλοι γνωρίσουμε ότι κάποιες ειδικότητες γιατρών, ιδίως στο δημόσιο σύστημα υγείας, ζητούν πρόσθετη αμοιβή. Συνεπώς όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες συμπεριλαμβάνουν στις παροχές των προγραμμάτων υγείας ημερήσιο και χειρουργικό επίδομα για να διευκολύνουν τους ασφαλισμένους τους στις δύσκολες στιγμές της νοσηλείας. Ας δούμε ενδεικτικά τι προσφέρουν δύο εταιρίες.

Εurolife ERB
Νοσοκομειακό επίδομα
-Νοσοκομειακό επίδομα έως 300 ευρώ την ημέρα για απλή νοσηλεία
-Έως 600 ευρώ την ημέρα για νοσηλεία σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης
-Ισόβια διάρκεια προγράμματος (εφόσον η βασική ασφάλιση ζωής είναι ισόβια και το πρόγραμμα είναι συνεχώς σε ισχύ τα τελευταία 5 χρόνια πριν τη συμπλήρωση των 65 ετών του ασφαλισμένου)
-Η κάλυψη αυτή παρέχεται συμπληρωματικά με κάποια από τις βασικές ασφαλίσεις ζωής (Πρόσκαιρη, Ισόβια, Μικτή και τα Προγράμματα Δημιουργίας Κεφαλαίου Easy Plan)

Πόσο κοστίζει; Ας δούμε ένα παράδειγμα: Άνδρας ή γυναίκα 35 ετών που επιλέγει ετήσια καταβολή του ασφαλίστρου και Πρόσκαιρη ασφάλεια ζωής 10.000 ευρώ και ημερήσιο επίδομα νοσηλείας 150 ευρώ καλείται να πληρώνει ετήσιο ασφάλιστρο 585,60 ευρώ με αναπροσαρμογή κάθε χρόνο.

Χειρουργικό επίδομα
– Χειρουργικό επίδομα ως 60.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης

-Καταβολή του επιδόματος χωρίς αποδείξεις χειρουργών ή αναισθησιολόγων

-Ετήσια διάρκεια της κάλυψης με δυνατότητα ανανέωσης στη λήξη της για ίση χρονική περίοδο σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου υπό την προϋπόθεση ότι η Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής βρίσκεται σε ισχύ.

Πόσο κοστίζει; Ας δούμε ένα παράδειγμα: Άνδρας ή γυναίκα 35 ετών, που επιλέγει ετήσια καταβολή του ασφαλίστρου, καλείται να πληρώνει ετήσιο μικτό ασφάλιστρο 247,30 ευρώ.

 

Εθνική Ασφαλιστική

Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, με ανώτατο όριο τις 180 ημέρες. Η νοσηλεία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο. Παρέχεται σε τρία επίπεδα: 50€ / 100€ / 150€ με δυνατότητα επιλογής από εσάς. Αν η νοσηλεία γίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, τότε το ημερήσιο επίδομα διπλασιάζεται για τις αντίστοιχες ημέρες.

Χειρουργικό Επίδομα εφάπαξ το οποίο καταβάλλεται στην περίπτωση χειρουργικής επέμβασης με νοσηλεία ή χωρίς νοσηλεία σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο. Το ύψος του χειρουργικού επιδόματος εξαρτάται από τη βαρύτητα της επέμβασης βάση του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων. Το ανώτατο ποσό χειρουργικού επιδόματος είναι 3.000

Χειρουργικό Επίδομα Τοκετού. Δίδεται εφάπαξ χειρουργικό επίδομα ποσού 850€. Σε περίπτωση καισαρικής τομής, αλλά και σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού, για Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα των 100€ και 150€.