homescreen

Δαπάνες αποκατάστασης: Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο – Τι προβλέπει για Long Covid

Δαπάνες αποκατάστασης: Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο – Τι προβλέπει για Long Covid


Μάριος Οικονόμου

Διαβάστε με ποιον τρόπο μπορείτε να καλυφθείτε από το συμβόλαιο υγείας σας για τα έξοδα αποκατάστασης και αποθεραπείας κατόπιν νοσηλείας τόσο σε κέντρα παροχής των υπηρεσιών όσο και κατ΄ οίκον

H διαδικασία αποθεραπείας και αποκατάστασης αποτελεί νευραλγικής σημασίας παρέμβαση για ασθενείς με νευρολογικές, καρδιολογικές, μυοσκελετικές, αναπνευστικές και άλλες παθήσεις παθήσεις, ενώ πολλά κέντρα παροχής τέτοιων υπηρεσιών πρόσθεσαν στη λίστα με τα περιστατικά που αναλαμβάνουν και ασθενείς με long Covid, με επίμονα δηλαδή συμπτώματα της νόσου ακόμη και μήνες μετά την αρνητικοποίησή τους.

Η αποκατάσταση και αποθεραπεία μπορεί να απαιτούν μακρά ή ημερήσια νοσηλεία του ασθενούς στο κέντρο είτε την παροχή τους κατ΄οίκον. Μεταξύ των παθήσεων/περιστατικών που επιδέχονται των αυτών των υπηρεσιών υγείας είναι το αιμορραγικό ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (συχνότερο περιστατικό που χρήζει αποκατάστασης) με τεκμηριωμένη νευροκινητική βλάβη, οι χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η υποτροπή πολλαπλής σκλήρυνσης, οι μυοπάθειες και μυασθένειες κάθε αιτιολογίας κ.α.

Πώς καλύπτονται από το συμβόλαιο

Η διαδικασία αποκατάστασης και αποθεραπείας μπορεί να καταστεί σημαντικά δαπανηρή και χρονοβόρα. Ενδεικτικά, το κόστος από τη χρήση ρομποτικής στο πλαίσιο της αποκατάστασης κατόπιν ενός εγκεφαλικού επεισοδίου ή τροχαίου μπορεί να υπερβεί το κόστος νοσηλείας.

Οι επίμαχες υπηρεσίες υγείας προσφέρονται ως παροχές χωρίς επιπλέον κόστος σε αρκετά προγράμματα υγείας σχετικά με τις καλύψεις για αποκατάσταση και αποθεραπεία μετά από κάποιο περιστατικό.

  • Δαπάνες αποκατάστασης/αποθεραπείας

Εφόσον περιλαμβάνεται στις καλύψεις, η εταιρεία θα αποζημιώσει/καλύψει τα έξοδα για την αποθεραπεία και αποκατάσταση του ασφαλισμένου, εφόσον όμως κρίνεται ιατρικώς επιβεβλημένη μετά από καλυπτόμενη νοσηλεία με γραπτή ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και έως του ημερησίου ποσού και του χρονικού ορίου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών του κάθε προγράμματος, όπως 100€ ημερησίως για ανώτατο χρονικό διάστημα έως 6 μήνες σε περίπτωση αποκατάστασης από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πολλές εταιρείες προβλέπουν κάλυψη για υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά σε συμβεβλημένα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας και με περίοδο αναμονής τα δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Ασφάλισης.

  • Επίδομα εξόδων νοσηλείας κατ’ οίκον

Στην περίπτωση που απαιτείται ιατρική αποκατάσταση του ασθενούς κατ΄ οίκον μετά από καλυπτόμενη νοσηλεία, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει ξανά στην εταιρεία γραπτή ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος Ιατρού που να εξηγεί την αναγκαιότητά της, ώστε να εκκινήσει η καταβολή του ημερήσιου επιδόματος. Και για το επίδομα προβλέπεται η διετής αναμονή με το ανώτατο χρονικό όριο και ποσό ανά περιστατικό (Ασθένεια ή Ατύχημα) να διαμορφώνεται από τα σχετικά χωρία στον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών.

Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας

Η κίνηση-κλειδί για κάθε ενδιαφερόμενο είναι να ενημερωθεί καταλλήλως από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για την υπαγωγή της αποκατάστασης/αποθεραπείας στις καλύψεις ή εξαιρέσεις του συμβολαίου υγείας που επιθυμεί να αγοράσει.

Στους όρους πολλών ασφαλιστηρίων υγείας αναφέρεται ρητώς πως δεν θεωρούνται νοσοκομεία και άρα εξαιρούνται των καλύψεων τα ιδρύματα ή κέντρα αποκατάστασης, όπως επίσης και τα φυσικοθεραπευτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα φροντίδας και περίθαλψης υπερηλίκων και αναπήρων, χώροι άσκησης εναλλακτικής/παραδοσιακής ιατρικής κ.α. Σημειώνεται ωστόσο πως για τα κέντρα αποκατάστασης υπάρχει σε κάποια συμβόλαια ένα «παραθυράκι» συμπερίληψής τους στις παροχές εφόσον προβλέπεται η κάλυψή τους από το ασφαλιστήριο. Τέλος, ενημερωθείτε για τις προβλεπόμενες καλύψεις φυσικοθεραπειών εδώ και για τις εναλλακτικές θεραπείες εδώ.

Διαβάστε επίσης

Επίδομα νοσηλείας και ανάρρωσης: Ποιες καλύψεις προσφέρει – Γιατί να το επιλέξετε

Ασφαλιστήριο Υγείας: Οι 4 σημαντικές συμπληρωματικές καλύψεις που πρέπει να έχει

Νοσηλεία σε ΜΕΘ: Τι καλύψεις προσφέρουν τα ασφαλιστήρια υγείαςΑπόρρητο Απόρρητο