Κομβικοί όροι στα νοσοκομειακά προγράμματα είναι το ύψος του ετήσιου κεφαλαίου κάλυψης, η απαλλαγή, τα επιδόματα και οι έξτρα παροχές. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξετε ποιος συνδυασμός των παραπάνω παραμέτρων σας συμφέρει περισσότερο. Πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι τα περισσότερα συμβόλαια διαθέτουν καλύτερες παροχές αν νοσηλευτείτε σε συμβεβλημένο με την εταιρεία νοσοκομείο, καθώς και σε ειδικό συμβεβλημένο νοσοκομείο.

Ύψος ετήσιας αποζημίωσης: Το όριο της αποζημίωσης για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας ορίζεται κατ’ έτος ή κατά περίπτωση νοσηλείας. Οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν προγράμματα με ετήσιο όριο αποζημίωσης 500.000, 700.000 και 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με έμπειρους ασφαλιστές, τα ποσά είναι επαρκή προκειμένου να αισθανόμαστε ασφαλείς τη δύσκολη ώρα. Η εταιρεία είθισται να καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας σε ποσοστό 100% ή 80%, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής που έχει επιλεγεί από τον ασφαλισμένο.

Ύψος απαλλαγής: Η απαλλαγή είναι το ποσό με το με το οποίο ο ασφαλισμένος συμμετέχει στη δαπάνη για τα έξοδα νοσηλείας και ως εκ τούτου επιβαρύνει τον ίδιο. Το ύψος της απαλλαγής για να θεωρηθεί επαρκές πρέπει να κυμαίνεται από 500 έως 1.500 ευρώ. Η απαλλαγή είναι χρήσιμη καθώς μειώνει το ετήσιο ασφάλιστρο. Οσο υψηλότερη είναι η απαλλαγή τόσο περισσότερο μειώνεται το ετήσιο ασφάλιστρο που πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος. Παράλληλα με το ύψος της απαλλαγής ορίζεται και το ύψος του ποσοστού κάλυψης των εξόδων.
Τα περισσότερα προγράμματα υγείας καλύπτουν κατά 100% τα έξοδα σε νοσοκομεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, κατά 80% στο εξωτερικό (πλην Ευρώπης, ΗΠΑ και Καναδά) και κατά 70% σε ΗΠΑ και Καναδά. Αν έχει οριστεί εκπιπτόμενο ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο (απαλλαγή), πληρώνει πρώτα ο ασφαλισμένος το αφαιρετέο ποσό και μετά εφαρμόζεται το ποσοστό κάλυψης.

Υψηλότερες απαλλαγές έχουν τα ομαδικά προγράμματα υγείας, τα οποία μπορούν να πληρώσουν απαλλαγή για κάθε ασφαλισμένο ακόμα και 10.000 ευρώ. Ωστόσο, πολλά μπορούν να συμβούν με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, ο ασφαλισμένος μπορεί να αλλάξει δουλειά και να μην καλύπτεται πλέον από το ομαδικό συμβόλαιο υγείας. Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να βγάλει από την τσέπη του υπάρχουν προγράμματα πλέον που κατεβάζουν το ύψος της απαλλαγής.

Ημερήσια επέμβαση (one day clinic): Στη διάρκεια της ζωής του, ένας ασφαλισμένος πιο συχνά θα χρειαστεί να εισαχθεί στο νοσοκομείο για μια μικροεπέμβαση χωρίς διανυκτέρευση παρά για μια μακρά νοσηλεία. Οι ασφαλισμένοι, όταν υπογράψουν το συμβόλαιο υγείας, πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα αυτό το σημείο για να μην πληρώσουν όλα τα έξοδα νοσηλείας από την τσέπη τους.

Η πολιτική του one day clinic διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Σημείο-κλειδί της διαφοράς είναι η χρήση της απαλλαγής. Θυμίζουμε ότι η απαλλαγή είναι το ποσό που βγάζετε από την τσέπη σας για να συμμετέχετε στα έξοδα νοσηλείας τα οποία πέραν του ποσού της απαλλαγής καλύπτονται από την ασφαλιστικής σας εταιρεία.

Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι πολιτικές που ακολουθούν οι εταιρείες για την ημερήσια νοσηλεία. Η πρώτη κατηγορία προγραμμάτων υγείας καλύπτει όλα τα έξοδα της ημερήσιας νοσηλείας (αμοιβή χειρουργού, νοσηλεία κ.λπ.) χωρίς να πειράξει το ποσό της απαλλαγής. Η δεύτερη κατηγορία προγραμμάτων υγείας κάνει χρήση ποσοστού της απαλλαγής, συνήθως του 50%, ενώ η τρίτη κατηγορία προγραμμάτων υγείας κάνει χρήση της απαλλαγής έως του ποσού κάλυψης των εξόδων (δηλαδή αν η απαλλαγή ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και η επέμβαση κοστίζει 800 ευρώ, θα την πληρώσετε εξ ολοκλήρου εσείς).

Κάποιες εταιρείες, μάλιστα, γνωρίζοντας αυτό το σημείο-παγίδα παρέχουν έξτρα πρόγραμμα με μικρό επασφάλιστρο, το οποίο προβλέπει την κάλυψη του εκπιπτόμενου ποσού ή μέρους του σε περίπτωση ημερήσιας νοσηλείας.

Επείγοντα περιστατικά: Για να θεωρηθεί καλό ένα πρόγραμμα υγείας θα πρέπει να καλύπτει και τα «επείγοντα περιστατικά». Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών περιλαμβάνεται είτε ως όρος στα συμβόλαια υγείας, είτε ως έξτρα παροχή με μικρή επιβάρυνση. Η αντιμετώπιση και η διακομιδή ενός επείγοντος περιστατικού ξεκινάει από την επιχειρησιακή ετοιμότητα του call center της εταιρείας το οποίο θα δώσει σε συνεργασία με τους γιατρούς τις πρώτες οδηγίες στους συνοδούς του ασθενή και θα οργανώσει τη μεταφορά του.

Επισημαίνουμε ότι το συμβόλαιο υγείας πρέπει να παρέχει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα της επείγουσας μεταφοράς με όλα τα πρόσφορα μέσα, ακόμα και με ελικόπτερο ή αεροπλάνο όταν η ανάγκη το απαιτεί.

Photo Credit: Getty Images/Ideal Image

Τα επιδόματα

Οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συχνά έχουν ανάγκη από έξτρα μετρητά ανεξάρτητα από τα έξοδα της νοσηλείας για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες των ιδίων, των συνοδών τους και τις έξτρα αμοιβές των γιατρών.
Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες συμπεριλαμβάνουν στις παροχές των προγραμμάτων υγείας ημερήσιο νοσοκομειακό και χειρουργικό επίδομα για να διευκολύνουν τους ασφαλισμένους. Σε γενικές γραμμές νοσοκομειακό και χειρουργικό επίδομα δικαιούνται οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο με την κάλυψη του ΕΟΠΥΥ και δεν επιβάρυναν την ασφαλιστική εταιρεία με τη δαπάνη των εξόδων νοσηλείας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Το ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος κυμαίνεται από 50 ευρώ την ημέρα για απλή νοσηλεία έως 600 ευρώ την ημέρα για νοσηλεία σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Οσο για το ύψος του χειρουργικού επιδόματος αυτό εξαρτάται από τη βαρύτητα της επέμβασης με βάση τον πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων (με ανώτατο ποσό τα 3.000 ευρώ).

Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, ο ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει και ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης στο σπίτι ίσο με το 50% του ποσού που καταβλήθηκε στο νοσοκομείο με ανώτατο όριο τις 180 ημέρες.

 

Διαβάστε επίσης

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα: Δείτε όλες τις παροχές που περιλαμβάνει

Ασφαλιστικό Πρόγραμμα: Η No1 επιλογή για να μην σας λυγίσουν τα έξοδα νοσηλείας μιας σοβαρής νόσου

Επιλογή Προγράμματος Υγείας: Τέσσερα tips για να βρείτε το κατάλληλο